Ny komposteringsteknologi testes

Helle  Hestbjerg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 91.

forsøg med tomatplanter

Ny komposteringsteknologi testes

Gartnerier og væksthuse ser oftere mod alternativer til spagnum som vækstmedie, fordi spagnum er en knap ressource, som udleder store mængder CO2 i forbindelse med udgravningen. Teknologisk Institut har hjulpet virksomheden Bacess A/S med at teste og verificere deres nye bioteknologi.

 

Virksomheden Bacess A/S har udviklet en ny bioteknologi for kontrolleret og dokumenteret hygiejnisering af biomasse vha. en kontrolleret varmkompostering-proces i et lukket anlæg. Formålet er at give private haveejere, væksthuse og gartnerier et alternativ til spagnum, når de vil sikre deres planter gode vækstbetingelser. Den nye hygiejniserings- og komposteringsteknologi kan omsætte organisk affald, som fx de 215 kilo madaffald hver husstand i Danmark producerer om året, til en næringsrig biogødning/kompost.

ETV-test afdækker teknologiens miljøeffekter

Teknologisk Institut har hjulpet Bacess A/S med at lave ETV-test (Environmental Technology Verification) af deres nye hygiejniserings- og komposteringsteknologi.  

– Vi har dokumenteret seks komposteringskørsler af forskellige organiske affaldsfraktioner og undervejs har vi målt på temperatur under komposteringsprocessen og vi har udtaget prøver både før og efter kompostering til forskellige analyser, fortæller seniorspecialist Søren Ugilt Larsen, Teknologisk Institut, der er projektleder på opgaven.

Målet med ETV-testen

Målet med testen er bl.a. at dokumentere:

  • Teknologiens evne til at indfri Miljøministeriets krav til affald til jordbrugsformål (BEK nr 1001 af 27/06/2018) mht. kontrolleret og dokumenteret hygiejnisering
  • gødningseffekten af kvælstof og fosfor i komposten
  • effekten af kompost på jordens vandholdende evne
  • modstandsdygtighed overfor angreb af plantesygdomme
  • afdække klimagas-emissioner fra komposteringsprocessen.

ETV-testen er udført i samarbejde med AU Food, som står for analyse af kvælstofgødningseffekten og kompostens vandholdende evne.

– Det er vigtigt for os at få testet vores nye bioteknologi af en uvildig instans som Teknologisk Institut, fortæller Mikkel Dalsgaard, Bacess. Dermed får vores kunder dokumentation for hvilke effekter de kan forvente.

Fokus på evne til at bekæmpe plantesygdomme

Som et led i ETV-testen er det vigtigt at afklare, om den nye bioteknologi foruden at sikre gode vækstbetingelser for planterne også sikrer dem mod gængse plantesygdomme.

– Lige nu står vi for at afslutte et forsøg, hvor vi ser på, om forskellige typer af kompost kan begrænse, hvor hårdt tomatplanter angribes af svampesygdomme, fortæller Søren.

For at teste kompostens evne til at bekæmpe sygdomme, har vi på Teknologisk Institut ladet tomatplanter vokse seks uger i vækstsubstrat tilsat tre forskellige typer af kompost. Planterne var podet med to forskellige sygdomsfremkaldende svampe. Hver uge blev tomatplanterne tilset og sygdomsniveauet for henholdsvis Fusarium- og Rhizoctonia-angreb blev registreret.

Kundebesøg og audit

I midten af november 2022 skulle forsøgene med tomatplanterne opgøres, og i den forbindelse havde vi besøg af Bacess A/S, som skulle se, hvordan det foregik. Samme dag havde vi besøg fra ETA-Danmark (European Technology Assessment). De står for at sikre, at ETV-tests udføres korrekt og kunne godkende forsøget.

Har du også brug for at få testet din teknologi?

Har du udviklet en ny miljøteknologi, og vil du gerne have dokumenteret dens miljømæssige aftryk, så kan du bestille en test hos Teknologisk Institut. Kontakt os via kontaktformularen her på siden, for at høre mere.