Ny metode forhindrer udledning af drivhusgasser

Casper Laur Byg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 29.

Freon

Ny metode forhindrer udledning af drivhusgasser

4.000 tons forbudte drivhusgasser er bundet i gamle fjernvarmerør, som står foran udskiftning.
Ny målemetode kan afsløre de skadelige gasser.

Den danske muld gemmer på 4.000 tons forbudte drivhusgasser. De forbudte gasser er bundet i isoleringen om gamle varmerør. Hvis rørene ved udskiftning klippes op til genbrug, som det har været praksis indtil nu, vil gasserne blive frigivet, og det vil skade ozonlaget og medføre en voldsom drivhuseffekt.

- Når man skal genbruge stålet fra udtjente fjernvarmerør, vil man samtidig frigive hovedparten af de drivhusgasser, som er bundet i isoleringsskummet. Hvis al gassen slippes ud i atmosfæren, vil det svare til ca. en tredjedel af Danmarks årlige CO2-udledning eller 16.000.000 tons CO2,siger specialist Casper Laur Byg fra Teknologisk Institut.

Teknologisk Institut har derfor i samarbejde med GasDetect A/S og Stena Recycling A/S og med støtte fra Miljøstyrelsen udviklet en ny målemetode, som på stedet kan afklare, om isoleringsskum indeholder CFC-gasser. Hermed kan klimaet spares for en ellers anseelig udledning af drivhusgas. 

Svært at se forskel på rør med og uden drivhusgas

CFC-gas blev anvendt i isoleringsskum til køleskabe, frysere, byggematerialer og fjernvarmerør frem til 1995, hvorefter gassen blev forbudt. Det skønnes, at der indtil 1995 er nedgravet 26.000 km fjernvarmerør, som indeholder 4.000–4.500 tons CFC-gas, der er bundet i isoleringen. 

Når fjernvarmerør bliver udskiftet med rør med tidssvarende isolering, sendes de gamle rør til genanvendelse på grund af indholdet af stål. 

- Ved klipning og knusning af de udtjente rør frigives stort set hele den CFC-mængde, der har været bundet i isoleringen, til atmosfæren. Udfordringen er, at rør med og uden CFC ser ens ud, og derfor kan genbrugsfirmaerne ikke umiddelbart afgøre, hvilke rør der indeholder CFC i isoleringsskummet, siger Casper Laur Byg. 

Med Teknologisk Instituts nye målemetode kan genbrugsfirmaerne på stedet identificere det isoleringsskum, der indeholder de forbudte drivhusgasser ved hjælp af usynligt nærinfrarødt lys. Måleudstyret suger gassen ind i en bærbar målecelle, og hvis indholdet af CFC overstiger en bestemt grænse, lyder en alarm. Målingen kan udføres på under et minut. 

Ulig køleskabe, der frasorteres og håndteres på specielle anlæg, stilles der i dag ingen krav til håndteringen af ældre fjernvarmerør, hvorfor udstyret vil blive benyttet på frivillig basis.  

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram, projektnummer MST-141-01417

Fakta 

  • CFC (Chloro-Fluoro-Carbon) er en gruppe af kunstigt fremstillede gasser, der udelukkende indeholder klor, fluor og kulstof, og som er svært nedbrydelige
  • CFC blev anvendt til opskumning af isolering i bl.a. køleskabe og fjernvarmerør samt som kølemiddel
  • Frigivelsen af CFC sker primært, når skummet knuses
  • Anvendelsen blev forbudt pr. 1/1 1995, jf. Montrealprotokollen
  • I Danmark er der ca. 2×13.000 km fjernvarmerør med CFC-holdig isolering, svarende til ca. 4.000-4.500 ton CFC 
  • Den mest anvendte CFC-gas (CFC11) har ifølge www.ghgprotocol.org en drivhusgaseffekt, der er ca. 4.000 gange kraftigere end CO
  • Hvis al CFC-gas fra ældre fjernvarmerør i Danmark slippes ud i atmosfæren, vil det svare til ca. 1/3 af den årlige, danske CO2-udledning
  • CFC nedbryder ozonlaget