Ny rapport: En gruppe vidensarbejdere vil skabe bæredygtighed igennem deres arbejde

Karsten Frøhlich Hougaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 86.

Træ - Legepark

Ny rapport: En gruppe vidensarbejdere vil skabe bæredygtighed igennem deres arbejde

Ny kortlægning fra Teknologisk Institut og Roskilde Universitet viser andre motiver end løn og produktivitet for en gruppe vidensarbejdere primært med akademisk baggrund

En gruppe danske vidensarbejdere primært med akademisk baggund finder mening med deres arbejdsliv i utraditionelle jobs i alternativt organiserede virksomheder, hvor formålet med arbejdet ikke kun er økonomisk. Men også at de sammen med andre kan realisere samfundsmæssige formål, som er vigtige for dem. Det viser en ny undersøgelse fra Teknologisk Institut og Roskilde Universitet.

Undersøgelsen Alternative Ways of Organising Knowledge Work, dykker ned i et område af det danske arbejdsmarked, som stadig er relativt uudforsket.

- Rapporten afdækker den gruppe af vidensarbejdere, som har valgt at arbejde i virksomheder, der er alternativt organiseret. Her har virksomhederne det til fælles, at organisationen afspejler andre værdier end økonomisk vækst og indtjening. For eksempel kan virksomheden være ejet af medarbejderne, den kan være demokratisk ledet, eller den kan forfølge sociale eller miljømæssige formål, siger seniorspecialist Tine Andersen, Teknologisk Institut.

Rapporten undersøger, hvordan alternative måder at organisere vidensarbejde på kan udspille sig på det danske arbejdsmarked, og hvordan sådanne alternative visioner harmonerer med det traditionelle marked og arbejdsmarked. Det er endnu usikkert, om der er tale om en generel tendens.

- Hvis det er en generel tendens, kan traditionelle virksomheder indstille sig på, at akademikere måske vil fravælge dem til fordel for alternativt organiserede arbejdspladser, hvor vækst og profitabilitet spiller en mindre rolle end bæredygtighed i bred forstand, siger lektor Katia Dupret fra Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet og leder af forskningsprojektet Socialt Innovativt Vidensarbejde, som rapporten er en del af.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i tre alternative organiseringsformer: 1) medarbejderejede kooperativer, 2) iværksætterhuse med fokus på bæredygtighed og 3) socialøkonomiske virksomheder. Disse tre former for organisering er empirisk belyst ved interview i syv forskellige virksomheder.

Værdier udtrykkes forskelligt
De interviewede vidensarbejdere har alle søgt efter en måde at arbejde på, som afspejler deres personlige værdier.

- Der er i de senere år en stigende tendens til at organisationer tager deres værdibaserede formål alvorligt, både internt og eksternt i deres organisation og organisering. Det stemmer overens med det medarbejderne fortæller i de gennemførte interviews. De er tiltrukket af at have et arbejde, som giver mening for dem selv og deres omverden, siger lektor Katia Dupret.

Ifølge rapporten er værdierne forskellige for de tre virksomhedstyper: For partnere og stiftere af medarbejderejede kooperativer er demokrati inden for virksomheden den primære drivkraft for de ansatte vidensarbejdere, mens ledelse og personale i socialøkonomiske virksomheder understreger social inklusion og social bæredygtighed som et værdifuldt parameter. De bæredygtige iværksætterhuse arbejder for at bidrage positivt til bæredygtighed på globalt plan, samtidig med at de forsøger at skabe et arbejdsmiljø, der understøtter videndeling og kreativitet på tværs af startups og små virksomheder i husene.

Fordele og barrierer
- Undersøgelsen peger på, at der både er fordele og barrierer forbundet med at være organiseret på en alternativ måde. Kunderne kan have fordomme om, at virksomheder med ikke-økonomiske værdier ikke kan levere produkter og services med en tilstrækkelig kvalitet, og virksomhederne har svært ved at konkurrere på pris. Til gengæld ser alle syv undersøgte virksomheder deres værdier som en konkurrencefordel, og de er enige om, at både medarbejdere og kunder i stigende grad vil lægge vægt på, at virksomheden har multiple bundlinjer, siger Tine Andersen, seniorspecialist på Teknologisk Institut.

- Den øgede opmærksomhed på miljømæssig og social bæredygtighed i samfundet, vil også have en positiv effekt på virksomhederne, som prioriterer at producere bæredygtige produkter og services. Det inkluderer for eksempel gode arbejdsforhold, inklusion af udsatte borgere, mindre ressourceforbrug eller andre aspekter inden for bæredygtighed, tilføjer hun.

Analysen fra Teknologisk Institut er udarbejdet som led i forskningsprojektet Socialt Innovativt Vidensarbejde (SIV), ledet af Roskilde Universitet og udført i et samarbejde mellem Roskilde Universitet, spilvirksomheden Actee, fagforeningen Prosa, arbejdsgiver- og interesseorganisationen Kooperationen, konsulentfirmaet Reload og Teknologisk Institut.

Projektet har til formål at undersøge nye tendenser og udviklinger på arbejdsmarkedet for vidensarbejdere og eksperimentere med nye organiseringsformer. Projektet er finansieret af Innovationsfondens Grand Solutions-program og løb frem til 1. april 2021.

Kontakt vedrørende rapporten
Centerchef Karsten Frøhlich Hougaard, Teknologisk Institut: Mobil: 7220 2886, mail: kafh@teknologisk.dk.

Kontakt vedrørende det samlede forskningsprojekt: Lektor Katia Dupret, Roskilde Universitet og projektleder af SIV: Mobil: 4674 3666, mail: katia@ruc.dk

Analysen er netop offentliggjort på hjemmesiden