Ny viden om mikroplast i spildevand

Michelle Lison Rebsdorf

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 35.

Mikroplast

Ny viden om mikroplast i spildevand

Teknologisk Institut har for Miljøstyrelsen udarbejdet rapporten "Partnerskab om mikroplast i spildevand 2017".  Med COWI som underrådgiver på projektet og sammen med en række samarbejdspartnere har Teknologisk Institut i rapporten samlet den nyeste viden fra hele verden om mikroplast i spildevand. Rapporten giver et indblik i, hvor lidt vi i virkeligheden ved om mikroplast i spildevand.

Rapporten forsøger at svare på

1) hvordan analyserer man for mikroplast

2) hvor meget mikroplast findes der i vores spildevand 

3) hvordan kan man rense det.

Rapportens konklusion er, at det er svært at sige noget konkret om mikroplast ud fra den viden, vi har. For selvom der de sidste par år har været forsket intenst i mikroplast på verdensplan, så er målemetoderne så forskellige, at det er nær ved umuligt at sammenligne resultaterne. Alle undersøgelser tyder på, at vi renser godt for mikroplast i vores renseanlæg, hvis der vel at mærke er tale om mikroplastpartikler større end 100 mikrometer.

Men vi mangler fortsat mere viden om de mindste mikroplastpartikler, og vi mangler en standardiseret analysemetode, så vi kan sammenligne forskellige måleresultater.

Vi ved stort set ikke noget om den mikroplast, som udledes med regnvandet uden om renseanlæggene som i stor grad forventes at indeholde gummi fra dæk. En rapport fra Miljøstyrelsen i 2015 konkluderer ud fra teoretiske beregninger, at bildæk er langt den største kilde til udledning af mikroplast med ca. 60 %. Men dette er ikke eftervist med målinger, og vi mangler at få udviklet en sikker metode til at måle mikroplast i form af gummi fra dæk.

Teknologisk Institut arbejder videre med problemstillingen vedrørende mikrogummi og er lige nu i gang med et MUDP-projekt støttet af Miljøstyrelsen, som skal udvikle teknologi til fjernelse af mikroplast i regnvand samt udvikle på metode til analyse af mikrogummi. Projektet resultater forventer at kunne offentliggøres ved udgangen af 2018.