Ny viden om mikroplast i spildevand

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 37.

Mikroplast

Ny viden om mikroplast i spildevand

Teknologisk Institut har for Miljøstyrelsen udarbejdet rapporten "Partnerskab om mikroplast i spildevand 2017". Med COWI som underrådgiver på projektet og sammen med en række samarbejdspartnere har Teknologisk Institut i rapporten samlet den nyeste viden fra hele verden om mikroplast i spildevand. Rapporten giver et indblik i, hvor lidt vi i virkeligheden ved om mikroplast i spildevand.

Rapporten søger at give svar på

  • hvordan man analyserer for mikroplast
  • hvor meget mikroplast der findes i vores spildevand 
  • hvordan man kan rense for mikroplast.

Rapportens konklusion er, at det er vanskeligt at udtale sig konkret om mikroplast ud fra den viden, der findes. For selvom der på verdensplan de sidste par år har været forsket intenst i mikroplast, så er målemetoderne så forskellige, at det er næsten umuligt at sammenligne resultaterne. Alle undersøgelser tyder på, at vi renser godt for mikroplast i vores renseanlæg, hvis der vel at mærke er tale om mikroplastpartikler større end 100 mikrometer.

Men vi mangler fortsat mere viden om de mindste mikroplastpartikler, og vi mangler en standardiseret analysemetode, så vi kan sammenligne forskellige måleresultater.

Vi ved meget lidt om den mikroplast, som udledes med regnvandet uden om renseanlæggene, og som i høj grad forventes at indeholde gummi fra dæk. En rapport fra Miljøstyrelsen i 2015 konkluderer ud fra teoretiske beregninger, at bildæk er langt den største kilde til udledning af mikroplast med ca. 60 %. Men dette er ikke eftervist med målinger, og vi mangler at få udviklet en sikker metode til at måle mikroplast i form af gummi fra dæk.

Teknologisk Institut arbejder videre med problemstillingen vedrørende mikrogummi og har bl.a. gennemført et MUDP-projekt støttet af Miljøstyrelsen vedr. udvikling af en teknologi til fjernelse af mikroplast i regnvand.