Nye metoder skal sikre færre fatale medicin-fejldoseringer

Torben  Vonsild

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 76.

Målemetoder - Medicin

Nye metoder skal sikre færre fatale medicin-fejldoseringer

Teknologisk Institut deltager i et nyt EU-projekt, som gennem udvikling af nye målemetoder skal sikre mere præcis medicindosering, så vi undgår fatale fejldoseringer i fremtiden.

Teknologisk Institut skal i samarbejde med en række europæiske partnere udvikle nye, standardiserede målemetoder for medicindoserings-udstyr. De nye metoder vil betyde, at det fremover bliver lettere at teste at kvaliteten af medicindoserings-udstyret er i orden og at medicinen bliver udmålt korrekt, så der sker færre fejldoseringer.

Medicineringsfejl er den hyppigst anmeldte utilsigtede hændelse i Danmark, og dækker blandt andet over fejl i doseringer. I 2018 blev i alt 195.173 utilsigtede hændelser indrapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Metrology for Drug Delivery
I dag bruger man fx apparater til at dosere medicin til diabetes-patienter, som skal have insulin på bestemte tidspunkter eller til at smertebehandle patienter.

- Udstyret betyder, at en række patienter kan få behandling i eget hjem, frem for at skulle på hospitalet. Men på nuværende tidspunkt findes der ikke nogen godkendte målemetoder til at dokumentere nøjagtigheden af doseringsapparaterne. Det kan føre til forkert dosering af medicin, hvilket kan få fatale følger for patienten, siger Anders Niemann, specialist i flowmåling på Teknologisk Institut.

Udviklingen af målemetoderne sker i EU-projektet Metrology for Drug Delivery, under EMPIR-programmet. Målet med forskningsprojektet er at sikre viden om medicindoseringsudstyrets performance og dermed forbedre patientsikkerheden og reducere risikoen for doseringsfejl af patienter både på hospitalet og i hjemmet i fremtiden.

– I dette europæiske projekt sætter vi standarden for korrekt måling af ultralave flow til medicindosering. Det skal være med til at sikre korrekt dosering og dermed bidrage til øget patientsikkerhed, forklarer Anders Niemann.

Præcis pumpemåling
– Når vi skal måle, hvor præcist en insulinpumpe doserer, pumper vi en insulin-lignende væske fra insulinpumpen og over i et målebæger. Målebægeret står på en meget nøjagtig vægt. Herefter aflæser vi, hvor meget væske der er løbet ned i målebægeret på vægten og sammenligner med tallet fra insulinpumpen for at se, om den måler korrekt, forklarer Anders Niemann.

Teknologisk Institut bidrager med specialistviden og udstyr
Anders Niemann og Søren Haack, som er specialister i flowmåling på Teknologisk Institut, bidrager med viden og med videreudvikling af et mikro-flow laboratorie, som skal muliggøre en EU-standardisering for medicindoseringsudstyr.

– For at vi skal kunne måle præcist nok på doseringen af insulin og smertestillende medicin skal vores laboratoriefaciliteter udvikles yderligere, som en vigtig del af projektet. Måleområdet skal bringes en faktor-tusind ned, så det bliver endnu mere præcise målinger, vi kan lave. Det er vigtigt på et område som medicin-dosering, at udstyret måler helt korrekt, forklarer Anders Niemann.

Som nogle af de eneste i Europa tilbyder Teknologisk Institut akkrediteret kalibrering af flowmålere, infusionspumper og dispenseringssystemer i mikroflow-området, dvs. i måleområdet 1 - 6.000 ml/h.

Flowlaboratoriet ved Teknologisk Institut er af Sikkerhedsstyrelsen udpeget til Nationalt Metrologi Institut for vandflow.

Fakta
Medicineringsfejl
er den hyppigst anmeldte utilsigtede hændelse i Danmark, og dækker blandt andet over fejl i doseringer. I 2018 blev i alt 195.173 utilsigtede hændelser indrapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. På hospitaler var 25% af de utilsigtede hændelser medicineringsfejl. I 2010 var det 0,2%-0,3% af det samlede antal utilsigtede hændelser i Danmark, der blev klassificeret som alvorlige medicinrelaterede hændelser.

Sporbar måling betyder, at målingerne er foretaget med måleudstyr, hvis performance og usikkerhed kan spores hele vejen til standardenheden (SI-unit) for målingen (f.eks. sekunder for tiden og kilogram for vægt).

Læs mere om flowmåling

Læs mere om EU-projektet