Nye metoder til analyse af vindmølledata har givet Wind Estate A/S nye driftsmuligheder

Jakob  Fester

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 62.

Nye metoder til analyse af vindmølledata har givet Wind Estate A/S nye driftsmuligheder

Nye metoder til analyse af vindmølledata har givet Wind Estate A/S nye driftsmuligheder

Nye metoder til analyse af vindmølledata har givet Wind Estate A/S nye driftsmuligheder

Virksomheden Wind Estate A/S ejer og driver ca. 400 vindmøller. Teknologisk Institut har hjulpet med at afdække potentialet og konkrete anvendelsesmuligheder i firmaets database med en årelang historik af detaljerede driftsdata for samtlige møller.

Ved hjælp af investering og investering og lang tids arbejde har Wind Estate nu har en stabil og dagligt opdateret database til rådighed med 10-min.-data på adskillige parametre fra produktionens møller. Man kigger derfor konstant på, hvordan man kan omdanne disse data til konkret værdi for virksomheden.

Det var derfor et naturligt step at kigge på digitaliseringsmulighederne i forbindelse med at bruge virksomhedens egne data i nye digitale redskaber, da de indgik et samarbejde med Teknologisk Institut. En gruppe specialister fra instituttet med baggrund i analyse af big data fra sensornetværk gik derfor sammen med virksomhedens teknologichef, Dan Müller, om at løse opgaven.

Skræddersyede værktøjer

Dette samarbejde har resulteret i en række konkrete identificerede optimeringsmuligheder, , herunder metoder til hvordan vigtige driftsparametre såsom det såkaldte Vindindeks nemmere, billigere og hurtigere kan trækkes ud fra firmaets egen database – i modsætning til den nuværende situation, hvor man er afhængig af eksterne data og leverandører.

Det har samtidig været muligt at opnå skræddersyede og lokale beregninger, som alt i alt vil give en ny fleksibilitet, gennemskuelighed og pålidelighed i analysen.

”Den udviklede metode og umiddelbare adgang til dag-til-dag analyserapporter på enkelt-mølle-niveau vil dels sikre vores vindmøllers produktion og rådighed og dels blive anvendt til at verificere vores validitet af data på en meget hurtigere og mere effektiv måde end på nuværende tidspunkt.” – Dan Müller, Teknologichef

Når beregningsredskaberne er valideret i fuld skala, vil de kunne implementeres i eksisterende IT-systemer og opkobles på tilsvarende vindmølledatabaser hos firmaer, der driver en lignende portefølje af møller.

Høst af frugterne fra egen database

Samarbejdet har ført til nye muligheder for Wind Estate der i fremtiden vil kunne udnytte deres egne mølledata til nye formål, og det er muligheder som Teknologichef, Dan Müller, stiller skarpt på.

”Vi forventer at vi meget hurtigere vil kunne identificere møller som ligger uden for normalen og sikre en meget hurtigere udbedring af tekniske fejl og mere målrettet service- og montørarbejde. Med øget produktion og lavere driftsomkostninger til følge.”

Målet er samtidig, på et mere overordnet plan, at bidrage til at fastholde en konkurrencedygtig produktion af grøn vindenergi i Danmark.

Generisk viden

I udviklingsarbejdet har Teknologisk Institut bygget videre på eksisterende kompetencer og generisk viden inden for analyse af store mængder data fra sensornetværk, som tidligere er opbygget gennem bl.a. resultatkontraktaktiviteter og projekter med fjernvarmeforsyninger.

Et vigtigt sigte er fremover at demonstrere brugen af lignende værktøjer i projekter med andre virksomheder – både inden for vind- og andre grene af energisektoren.

Arbejdet er støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte- og Forskningsministeriet.

Teknologisk Institut tilbyder følgende:​

  • Vejledning i valg af sensorer
  • Udvikling af konkrete værktøjer til værdiskabelse fra lagret måledata
  • Usikkerhedsanalyse og datavalidering.