Nyt bioraffinerings-pilotanlæg etableres på Teknologisk Institut til udvinding af råstoffer fra planterester

Anne Christine Steenkjær Hastrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 02.

Biomasse - Opskyllet tang

Nyt bioraffinerings-pilotanlæg etableres på Teknologisk Institut til udvinding af råstoffer fra planterester

Et nyt projekt, SUBLEEM under Grøn Omstillingsfond, skal demonstrere potentialet i at skabe værdifulde biobaserede produkter fra planterester som fx roetoppe, opskyllet tang og rester fra ølproduktion.

Grøn omstillingsfond - Logo

Potentielt er der værdifulde råstoffer gemt i planterester. Hvis man kan udvinde dem under de rette betingelser dvs. økonomisk og tekniske forsvarligt og med de rette egenskaber, kan man erstatte importerede råstoffer.

- Der ligger værdifulde råstoffer gemt i det biologiske materiale, som ellers kasseres. Hvis vi bliver gode nok til at forarbejde biologisk restmateriale, kan vi på længere sigt både spare markant på CO2 udledning og generelt få langt mere værdi ud af de tilgængelige lokale ressourcer, siger centerchef Anne Christine Steenkjær Hastrup, Teknologisk Institut.

Bearbejdning af biomasse - ACHA

Anne Christine Steenkjær Hastrup er projektleder i Erhvervspartnerskabet SUBLEEM, der allerede i løbet af 2016 sigter mod etablering af et unikt pilotanlæg til bioraffinering. Anlægget anvender bl.a. enzymatisk hydrolyse og vil kunne udtrække proteiner, fibre, sukkerstoffer og andre værdifulde stoffer. til anvendelse i fx dyrefoder, vaskemidler, plantebeskyttelse, kosmetik, byggematerialer, medicin osv.

Projektet søger at udvikle processerne og demonstrere i pilotskala; hvordan man rentabelt kan udvinde råstofferne og understøtte en forretningsmodel, der kan sikre de efterfølgende investeringer i procesanlæg kan gøres på et økonomisk rentabelt grundlag.

- Formålet er at skabe en platform til at afprøve idéer, processer og eftervise bæredygtige forretningsmodeller, som i pilotskala kan danne baggrund for i praksis at få etableret egentlige produktionsanlæg. Danmark har gode forudsætninger for at blive globalt førende inden for bioraffinering, hvor man kan producere råstoffer ud fra eksisterende restressourcer frem for at importere dem, siger centerchef Niels Morsing, Teknologisk Institut.

- Tidligere tiltag med bioraffinering har ofte haft fokus på at producere bioethanol eller lign. Men det har været vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen. Vi ønsker at optimere processen, så der skabes mest mulig værdi ved at fokusere på højværdiprodukter, tilføjer han.

Projektet skal være med til at udvikle nye lokale produkter ud fra lokale ressourcer, som omdannes til værdifulde råstoffer og dermed skabe arbejdspladser og vækst. Samtidig kan CO2-udledningen potentielt reduceres med millioner af ton, fordi de lokale råstoffer kan erstatte importerede råvarer fra fx Sydamerika. Teknologien og de udviklede produkter tilbydes alle danske virksomheder. Ligesom det samtidigt har et stort eksportpotentiale, hvor udnyttelse af restbiomasse fra fx fødevareproduktion er relevant.

Projektet får tilskud fra Grøn Omstillingsfond under Erhvervsstyrelsen - ved ordningen for Erhvervspartnerskaber. Det ledes af Teknologisk Institut. Derudover deltager Nordic Sugar, SEGES, Kbh. Universitet, Nordisk Tang, SICE, VestJyllands Andel, Agro Business Park, Guldborgsund Kommune og HedeDanmark. Når pilotanlægget er i drift, vil der blive inviteret til fremvisning.

Yderligere oplysninger
Centerchef Anne Christine Steenkjær Hastrup, Teknologisk Institut, mobil: 7220 1602,
mail: acha@teknologisk.dk.