Nyt luftlab kan teste for gasser og partikler

Morten  Køcks

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 80.

Renluftslab

Nyt luftlab kan teste for gasser og partikler

Teknologisk Institut åbner nyt Renluftslaboratorium, som kan hjælpe virksomheder med test og udvikling af teknologi til luftrensning. Fx dokumentere teknologi som kan begrænse madspild.

For at kunne hjælpe både danske og internationale virksomheder med udvikling og kontrollerede tests af luftrensningsteknologier til fx indendørs brug har Teknologisk Institut investeret i et nyt, avanceret Renluftslaboratorium.

I det nye Renluftlaboratorium er det muligt fx at teste en luftrenseteknologi overfor kontrollerede koncentrationer af specifikke gasser og partikler, som kan skræddersyes til den enkelte kundes behov. Designet og belægningerne i laboratoriet sikrer nemlig minimal påvirkning fra omgivelserne og giver derfor præcise målinger.

- De nye muligheder, som laboratoriet giver, har allerede vist sig nyttige - ikke kun ved måling på luftrensere, men også ved kontrollerede tests af filtre og dokumentation af emissioner fra forbrugerprodukter.

For eksempel i udviklingsfasen af nye produkter som lavemitterende levende lys. Den opnåede viden hjælper bl.a. producenter til at forstå og optimere eksisterende luftrensnings­teknologier og med at opnå en bedre dokumentation for deres produkter, siger seniorspecialist Morten Køcks, Teknologisk Institut.

Produktforståelse og dokumentation

Teknologisk Institut har i det nye Renluftslaboratorium blandt andet samarbejdet med JIMCO A/S om test af effektiviteten af firmaets luftrenser over for gassen ethylen. Ethylen fremskynder modningen af frugt og grønt, hvorfor koncentrationen af ethylen på lagerfaciliteter eller ved transport skal kunne holdes under et vist niveau.

JIMCO A/S producerer rensningsenheder, der bruger UV-C-produceret ozon til rensning af luft i blandt andet fødevareindustrien, hvor fabrikker, storkøkkener og restauranter har gavn af at få renset luften for lugtstoffer og fedt.

– Vi har længe vidst, at vores produkter kunne bruges til at reducere ethylen i luften, men vi har aldrig fået det dokumenteret af en uvildig tredjepart. Vores kunder har et stigende krav om, at effekten af vores produkter inden for luftrensning er dokumenteret, siger Michael Kløcker, Business Unit Manager hos JIMCO A/S

Vigtig viden om renseeffektivitet

Forsøgene dokumenterede, at rensningsteknologien reducererede mængden af ethylen markant.
Derved åbnes for potentielt længere holdbarhed af frugt og grønt.

 – Vi vil gerne slå et slag for en nedsættelse af det enorme madspild, vi ser i verden i dag. Dels fordi, det er unødigt spild af ressourcer, dels fordi madspild belaster vores klima unødvendigt. Vi ser det som vores pligt at bidrage med den nyeste teknologi, siger Michael Kløcker.

Det nye laboratorium er fleksibelt, og man vil fx kunne tilkoble avancerede instrumenter til måling af gasser og partikler i luften. I arbejdet med JIMCO A/S er der således målt med højavanceret gasmåleudstyr (PTR-MS), der kan måle flere relevante gasser samtidig, således at eventuelle nedbrydningsprodukter også kan analyseres.

- Fordelen er, at det nu kan dokumenteres, om luftrenseren udleder uønskede og problematiske nedbrydningsprodukter. På Teknologisk Institut har vi mange års erfaring med at hjælpe virksomheder med måling af gasser og partikler i luften, både i forhold til direkte emissioner fra fx produkter og forbrændingsmotorer og ved måling i omgivelserne i forhold til arbejdsmiljø og indeklima.

I Renluftslaboratoriet kan vi udføre test under langt mere kontrollerede og fleksible forhold, og vi kan med det nye laboratorium hjælpe kunderne med til at videreudvikle allerede anvendte luftrensningsteknologier og dokumentere teknologiernes effekt, supplerer seniorspecialist Morten Køcks.

Yderligere oplysninger
Seniorspecialist Morten Køcks, Teknologisk Institut, mobil: 72 20 23 80 mail: mly@teknologisk.dk 

Fakta om Renluftslaboratoriet

  • 20 m3 volumen og lufttæt
  • Mulighed for kontrolleret luftskifte
  • Speciel tefloncoatning på væggene, som sikrer minimal adsorption af gasser og partikler
  • Mulighed for at tilslutte avanceret måleudstyr til måling af gasser eller partikler

Topbilledet: En luftrenser testes i det nye Renluftslaboratorium.