Nyt partnerskab vil forbedre genanvendelse af udtjente bildæk

Aisha  Rafique

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 36.

Bildæk

Nyt partnerskab vil forbedre genanvendelse af udtjente bildæk

Pressemeddelelse publiceret den 12. maj 2023.

Internationalt partnerskab vil bane vej for dæk-til-dæk genanvendelse af fyld- og farvestoffet carbon black, der udgør en fjerdedel af materialet i bildæk. Materialet vil også kunne bruges i andre produkter, der i dag indeholder fossilbaseret carbon black.

Hvert år bliver der på verdensplan kasseret omkring en milliard bildæk, som mange steder ender på lossepladser, deponier og i forbrændingsanlæg. Alternativt downcycles dækkene til andre formål, fx som fyld i asfalt, underlag til legepladser og atletikbaner eller som gummigranulat i kunstgræsbaner. Sidstnævnte har EU dog for nylig vedtaget at forbyde.

En af barriererne for at gøre gamle bildæk mere genanvendelige er kvaliteten af det carbon black, som alle dæk indeholder, og som udgør en fjerdedel af indholdet i et bildæk.

- Selvom vi i Europa er gode til at nyttiggøre udtjente dæk, er der tale om downcycling, og på verdensplan står vi med et stort affaldsproblem. I dette partnerskab vil vi bane vej for øget cirkularitet ved højne kvaliteten af carbon black fra brugte dæk, så det i endnu højere grad kan bruges som råstof i nye dæk og andre plast- og gummiprodukter, fortæller projektleder Aisha Rafique fra Teknologisk Institut.

Helt konkret er målet at øge andelen af genanvendt carbon black i nye dæk fra de nuværende 10 procent til 40 procent.

Teknologien er klar

Projektet tager udgangspunkt i en ny og patenteret teknologi, der er udviklet af virksomheden Environmental Waste International. Teknologien med navnet Reverse Polymerization udsætter de udtjente dæk for varme og mikrobølger, hvorved de kemiske bindinger i dækket nedbrydes. Resultatet af Processen er, at dækket nedbrydes til olie, metal og carbon black, det stof der bidrager til et dæks slidstyrke – og den karakteristiske sorte farve.

Environmental Waste International har udført forsøg i pilotskala, der viser, at genanvendt carbon black fra deres proces er af væsentlig højere kvalitet end den, der kan opnås fra andre metoder som fx klassisk pyrolyse. Dog er kvaliteten endnu ikke høj nok til fuldt ud at leve op til de krav, som dækproducenterne stiller til carbon black. Det har været en central bevæggrund for at samle et bredt partnerskab, der kan udvikle praktisk brugbare løsninger i fællesskab.

Ud over Teknologisk Institut, der skal udvikle oprensnings- og upcycling-metoder til carbon black, og canadiske Environmental Waste International består konsortiet af den danske gummiproducent Kiso A/S, den finske dækproducent Nokian Tyres og danske WindSpace Group, der er leder af projektet.

Genanvendelsesanlæg i Nyborg

Projektet løber frem til 2025, hvor WindSpace Group ApS efter planen opfører anlægget Elysium Nordic i Nyborg. Her skal teknologien Reverse Polymerization bruges til at konvertere udtjente dæk til genanvendt carbon black af høj kvalitet.

- Målet er, at virksomheder som Nokian kan øge andelen af genanvendt carbon black markant i deres fremtidige dæk, og at virksomheder som Kiso A/S kan bruge det i deres mange gummiprodukter til blandt andet vindmølleindustrien, byggeriet og transportsektoren. Det bliver et markant skridt på vejen mod et nyt lukket materialekredsløb, som vi er stolte over at stå i spidsen for, siger CTO Rune Blæsbjerg fra Windspace Group.

Projektet med navnet ”Development of environmental technologies for circular recycling of carbon black from tire pyrolysis” er støttet af MUDP under Miljøministeriet.

Fakta

Fyld- og farvestoffet carbon black – på dansk også kaldet kønrøg – udgør omkring en fjerdedel af materialet i et bildæk, hvor det forbedrer slidstyrke og modstandsdygtighed. Carbon black bruges også i en række andre produkter som fx plastkabinetter, batterier, kabler, transportbånd og som farvestof i tekstiler og coatings.

I Europa indsamles omkring 95 procent af alle udtjente (end-of-life) dæk – svarende til 3,55 mio. ton. Heraf bliver 40 procent brændt til energiudnyttelse, mens 52 procent bliver genanvendt til andre formål, blandt andet produktion af gummigranulat og en mindre del til cement- og asfaltproduktion.
(Kilde: ETRMA)

Yderligere oplysninger

Projektleder (Ph.d.), Aisha Rafique, Teknologisk Institut, mail: araf@teknologisk.dk, mobil: +45 7220 2336.