Nyt samarbejde skal styrke det murede byggeri

Toke Rask Frandsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 53.

Murværk

Nyt samarbejde skal styrke det murede byggeri

Muret byggeri udgør en betydelig del af en stolt dansk byggetradition. Alene et kig rundt i det bebyggede miljø i alle landets afkroge, bekræfter dette. Men der er brug for at styrke byggebranchens viden om murværk og det vil et nyt samarbejde nu bidrage til.

Det murede byggeri er kommet for at blive. Med en lang byggetradition i tegl og et enormt renoveringspotentiale af eksisterende muret byggeri, er en udvikling af både murerfaget, opkvalificering af arbejdskraften og videndeling om materialet vigtigt.

Samarbejde skaber tværfagligt kompetenceløft
Arkitektskolen Aarhus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og Teknologisk Institut, Center for Murværk er nu gået sammen i et nyt samarbejde, med det formål at imødekomme aktuelle og fremtidige kompetencebehov og højne kvaliteten og produktiviteten i byggebranchen inden for det murede byggeri.

Fra Teknologisk Institut er centerchef Grith Bech-Nielsen, én af initiativtagerne til det nye samarbejde, glad for, at der nu bliver sat ekstra fokus på tegl som byggemateriale.

- Tegl er et fantastisk materiale og en essentiel del af den danske bygningskultur og byggeskik. Det nye konsortiesamarbejde er både utrolig spændende fordi vi hver især repræsenterer faglig viden om murværk og vigtigt – ikke mindst for branchen – fordi der også er behov for både at styrke og videreudvikle arkitekters og ingeniørers kompetencer inden for det murede byggeri. Ved at uddanne og oplyse mere og bedre, skal vi sammen højne kvaliteten i det murede byggeri siger Grith Bech-Nielsen, og henviser blandt andet til, at også brancheforeningen Danske Tegl peger på behovet for kompetenceløft og videndeling.

Mursten

Også Kasper Lynge, udviklingschef på Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet, ser frem til samarbejdet.

- En del af samarbejdet handler om at udvikle og gennemføre fælles og tværfaglige udviklingsprojekter. Det vil gavne både uddannelserne og virksomhederne. Samtidig vil et styrket samarbejde og øget videndeling på tværs af videninstitutionerne gavne både branchen og samfundet som helhed, siger Kasper Lynge.

Thomas Bo Jensen, forskningschef og professor på Arkitektskolen i Aarhus, glæder sig også til, at murværk får mere tværfaglig opmærksomhed.

- Det murede byggeri hviler på utallige generationers omhyggelige arbejde med at stable sten på sten og udvikle æstetiske udtryk og bæredygtige konstruktioner, som er blevet en naturlig del af vores kultur. Dette er ikke foregået ensidigt, i lukkede fora, men i samarbejder imellem håndværkere og bygmestre, ingeniører og arkitekter. Men vi har brug for at udvikle materialet og vores viden om de murede konstruktioner i takt med tidens mere komplekse krav til byggeriet, og det sker bedst i et tværfagligt samarbejde mellem videninstitutioner, uddannelser og brancher, siger Thomas Bo Jensen.

Teknologiløft
Konsortiet ønsker både at have fokus på murværks rolle i den bæredygtige og klimavenlige dagsorden, at undersøge nye konstruktive muligheder for murværket samt at styrke den teknologiske og digitale udvikling, både af murværksfaget og branchen som helhed, blandt andet ved at skabe mere netværk blandt aktørerne.

- Der er mange gode kræfter derude og derfor bliver en central opgave at etablere en netværksgruppe om Murværk, hvor aktører fra hele værdikæden kan dele viden om muligheder og udfordringer fra teori og praksis, slutter Grith Bech-Nielsen.

Vil du vide mere?

Kontakt