Nyt uvildigt asfalt- og vejlaboratorium åbnet

Signe Hellested Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 15.

Asfaltlaboratoriet

Nyt uvildigt asfalt- og vejlaboratorium åbnet

Pressemeddelelse publiceret den 2. april 2019.

Teknologisk Institut har netop indviet Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium, som skal understøtte forsknings- og udviklingsprojekter til fremtidens veje.

Med ambitionen om at styrke og fremtidssikre udviklingen af den danske infrastruktur har Teknologisk Institut netop indviet Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium. Det skete ved en velbesøgt reception i det nye laboratorium på Teknologisk Institut i Taastrup. Det nye laboratorium skal understøtte vejsektoren med forsknings- og udviklingsprojekter i ambitionen om at udvikle fremtidens veje. Derudover vil laboratoriet fremover kunne tilbyde vejsektoren uvildig og akkrediteret prøvning samt specialistrådgivning.

- Vi ser frem til at bidrage til udviklingen af fremtidens infrastruktur. Ud over at gennemføre en række udviklingsprojekter, som skal ruste infrastrukturen til klimaforandringer og råstofmangel, ser vi potentialer inden for udvikling af nye materialer, intelligent infrastruktur og nye designmuligheder for vejinfrastrukturen, siger direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut.

Kvalitet, sikkerhed og holdbarhed
Som eksempler nævner hun cirkulær asfaltproduktion, hvor materialer genbruges til nye veje uden at gå på kompromis med kvalitet, sikkerhed og holdbarhed, veje som er klimatilpassede i forhold til at kunne håndtere klimaforandringernes stigende regnmængder samt veje, der reducerer rullemodstand (og dermed CO) og støj.

Ved indvielsen fremhævede vejdirektør Jens Holmboe, Vejdirektoratet, at fremtidens veje skal betjene nye trafikmønstre med øget trafik og fx selvkørende biler, som kan køre tættere hinanden på vejene. Han fremhævede, at megatrends som behov for øget mobilitet, udvikling af nye typer af køretøjer og hensynet til omgivelserne kommer til at betyde meget.

- Bilerne kommer til at bruge asfalten anderledes, og hensynet til omgivelserne kommer til at fylde rigtigt meget. Samtidig giver en selvkørende bilpark nye muligheder, hvor vejene kan designes anderledes med for eksempel smallere vognbaner, sagde vejdirektør Jens Holmboe.

Kamilla Mercedes Kuld i asfaltlab

Strategisk samarbejde
I forbindelse med indvielsen underskrev adm. direktør Søren Stjernqvist, Teknologisk Institut og vejdirektør Jens Holmboe, Vejdirektoratet, en strategisk samarbejdsaftale. Formålet med aftalen er at samarbejde om at udvikle den fysiske infrastruktur til gavn for bygge- og anlægssektoren og at samarbejde indenfor udvikling af innovative og bæredygtige løsninger til infrastrukturen.

Aftalen blev underskrevet på et sporkøringsapparat, der bruges til at måle belægningers modstandsdygtighed overfor påvirkninger fra tung trafik.

Søren Stjernqvist i asfaltlab

April 2019 - Adm. direktør Søren Stjernqvist, Teknologisk Institut, underskriver samarbejdsaftalen i asfaltlaboratoriet. Søren Stjernqvist er fratrådt som adm. direktør 1. oktober 2020. Ny adm. direktør er Juan Farré.

Om Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium: Laboratoriet tilbyder uvildig materialekontrol, herunder standardprøvninger såvel som avancerede funktionsafprøvninger af asfaltmaterialer og dets delkomponenter. Bl.a. tilbydes udmattelsestest og kulde-/revnemodstandstest samt prøvninger, hvor materialerne forinden har været udsat for accelereret ældning, f.eks. bestemmelse af bindemidlers rheologi (flyde- og deformationsegenskaber) under forskellige belastninger og temperaturpåvirkninger.

Dertil bringes nogle af de beslægtede kompetencer på Teknologisk Institut i spil, hvilket udmønter sig i – for asfalt – hidtil usete afprøvningsmetoder, som f.eks. CT-scanning til eftervisning af asfaltens indre hulrumsstruktur.

Laboratoriet er akkrediteret.