Nyt værktøj skal sikre kommuner mod oversvømmelser

Ulrik  Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Oversvømmelser i Greve

Nyt værktøj skal sikre kommuner mod oversvømmelser

En ny indsatsplan skal koordinere kommunernes beredskabsindsats ved oversvømmelser. Samtidig skal viden systematiseres, og borgerne skal inddrages, så de ved, hvad de skal gøre, når en oversvømmelse rammer.

Billederne af oversvømmede gader, druknede taxaer og bekymrede borgere med sandsække foran deres hjem er efterhånden blevet hverdag i Danmark. Teknologisk Institut har i samarbejde med Forsikring & Pension og Region Hovedstaden lavet en ny vejledning, Indsatsplan for oversvømmelse, der guider kommunerne til at koordinere beredskabsindsatsen ved oversvømmelser fra fx skybrud eller stormflod. Indsatsplanen placerer også et ansvar hos borgerne, der skal sikre deres egne hjem.

- Langt de fleste kommuner ved godt, hvor skaderne sker ved oversvømmelser. Den viden skal systematiseres, så den er tilgængelig for de personer, der har ansvaret for prioritering og beslutning under en oversvømmelse. Det er uhyre vigtigt at få afklaret snitflader, aktører, opgaver, materiel og ressourcer, samt hvem der under en vejrkrise har beslutningskompetencen, siger centerchef hos Teknologisk Institut Ulrik Hindsberger.

Kommunens opgave er at afhjælpe og begrænse skader fra oversvømmelsen og samtidig fortsætte driften af vigtige kerneydelser til borgerne så godt som muligt. Derfor er det vigtigt at koordinere et samarbejde på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden.

- De seneste års vildere vejr har desværre medført oversvømmelsesskader i milliardklassen. Når vi som her går sammen om at koordinere robuste beredskaber, er vi bedre rustet til at forebygge skader, når klimaet i fremtiden kun bliver vådere og mere ekstremt. Det er et vigtigt skridt på vejen mod at blive en klimaberedt hovedstadsregion, udtaler formand for Region Hovedstadens Miljø- og Klimaudvalg Kim Rockhill.

Borgerne skal inddrages
Forsikringsbranchen har været med til at finansiere den nye anvisning og håber på, at den kan skabe tryghed for borgerne.

- Vi har set, det kan få store konsekvenser både økonomisk og menneskeligt, når vandet vælter ind i folks hjem. Derfor er det virkelig vigtigt, at vi har en effektiv beredskabsindsats, når vandet rammer, så vi kan få situationen under kontrol og minimere skaderne, siger underdirektør i Forsikring & Pension Hans Reymann-Carlsen.  

Indsatsplanen vejleder også om, hvordan borgerne kan gøre en forskel, uanset om vandet kommer fra et skybrud, en stormflod, eller når vandløb går over deres bredder.

- Der vil formentlig gå lang tid, før klimatilpasningsplanerne er fuldt implementeret, og flere steder er det ikke samfundsøkonomisk muligt at lave tilpasninger til mere vand. Det er derfor nødvendigt at oplyse borgerne om, hvad de kan gøre for at beskytte egne værdier og ejendom, siger Ulrik Hindsberger.

Indsatsplaner for oversvømmelser, Rørcenter-anvisning 024, er udarbejdet af Rørcentret, Teknologisk Institut, og finansieret af Region Hovedstaden, Forsikring & Pension og Innovationsnetværket for klimatilpasning, Vand i Byer.

Yderligere oplysninger
Centerchef Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, mobil: 7220 2285, mail: uhi@teknologisk.dk.

Teknologisk Institut er et innovativt forsknings- og rådgivningsinstitut, der udvikler nye teknologier og omsætter viden til produkter, der har reel værdi for virksomheder og samfund.

Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen på tlf. 72 20 10 66 - eller kommunikation@teknologisk.dk.

Region Hovedstaden - Logo

 

Forsikring og Pension - Logo