Økonomisk vurdering af forretningsidéer inden for produktion, raffinering og konvertering af bioressourcer

Kurt Hjort-Gregersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 95.

Halmstak

Økonomisk vurdering af forretningsidéer inden for produktion, raffinering og konvertering af bioressourcer

Vi har udviklet en metode til at analysere og vurdere økonomien i nye forretningsmodeller inden for produktion, raffinering og konvertering af bioressourcer. Har du brug for et par uvildige øjne til en kritisk gennemgang af en forretningside, en teknologi eller et anlæg til produktion eller forarbejdning af bioressourcer er vi klar til at hjælpe.

I samarbejde med dig fastlægger vi de nødvendige grundforudsætninger for forretningsideen. Derefter foretages en rentabilitetsberegning, der munder ud i et resultat- og likviditetsbudget samt investeringens nutidsværdi. Nutidsværdien viser kort fortalt den økonomiske bæredygtighed af forretningsideen.

Dine fordele
Teknologisk Institut har stor viden og erfaring med produktion og nyttiggørelse af bioressourcer og vi leverer viden på et uvildigt grundlag. Det betyder, at vi ikke har præferencer for særlige løsninger eller leverandører, så du kan være sikker på, at vi altid peger på den bedste løsning for dig.

Hvad kan Teknologisk Institut ellers hjælpe dig med?

 • Vi kan kortlægge biomassegrundlaget i et bestemt geografisk område
 • Vi kan rådgive om det optimale forretningskoncept med udgangspunkt i dine ønsker, forudsætninger og behov
 • Vi kan rådgive om transport- og andre omkostninger
 • Vi kan undersøge mulighederne for at optimere produktion og drift af dit anlæg
 • Vi kan hjælpe med udvikling og test af udstyr og anlæg
 • Vi kan rådgive om muligheden for offentlig støtte og hjælpe med ansøgninger

Hvem hjælper vi?

 • Teknologileverandører inden for agroindustrien, herunder bioenergi-sektoren
 • Landmænd og andre producenter af bioressourcer
 • Ejere og potentielle investorer i anlæg til forarbejdning af bioressourcer
 • Iværksættere
 • Kommuner, regioner og statslige styrelser
 • Brancheforeninger og interesseorganisationer