OnFarmPLUS Forsøg – Gradueret vækstregulering i vinterhvede

Philipp  Trénel

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 92.

OnFarmPLUS Forsøg – Gradueret vækstregulering i vinterhvede

Formål

Formålet med projektet er at demonstrere brugen af gradueret vækstregulering af vinterhvede ved at tilpasse doseringen efter afgrødens biomasse i de enkelte områder af marken. Der blev udført et OnFarmPLUS forsøg i vinterhvede med 4 led, hvor ét led blev vækstreguleret ud fra gradueret tildeling. De øvrige 3 led var fast dosis med hhv. +/- 25% dosering og standard dosis. I forsøget blev der registreret lejesæd i georeferede punkter med 10 meters afstand. Forsøget blev høstet med en flowmejetærsker, der løbende måler udbyttet.

 

Data

Alt data i forsøget er præcist georefereret, og denne data anvendes i den geostatistiske analyse. Nedenfor er vist EM38 værdi, NDVI index, Lejesæd og høstdata.

Data

Konklusioner

Der er tilført samme totale mængde vækstreguleringsmiddel i gradueret og ensartet tildelt led, og der er med statistisk sikkerhed vist at graduering nedsætter graden af lejesæd på arealet. Der har ikke været udbytteeffekt ved gradueret vækstregulering, hvilket heller ikke er ventet, da lejesæd først forekom sent i sæsonen.

Resultater for udbytte og lejesæd

Bedømmelser af lejesæd før høst viste, at der var statistisk sikkert mindre lejesæd, hvor vækstregulering var gradueret, sammenholdt med fast dosis. Der har ikke været sikre udbytteeffekter ved graduering, formentlig fordi lejesæd opstod sent. Lejesæd der opstår meget sent i sæsonen vurderes ikke at have betydning for udbyttet, med mindre det er svært at få samlet op med mejetærskeren. Høsten gik nemt og uden spild.

Tabel

1) Karakter før høst. 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd og 10 = helt i leje.
Bogstaverne a og b i kolonnerne repræsenterer forskellige signifikansgrupper.

I figuren til venstre vises forholdet mellem NDVI d. 25. april og forekomst af lejesæd, ved forskellige doser. Det ses at forekomst af lejesæd øges omtrent eksponentielt med stigende NDVI, og falder lineært med øget dosis af vækstreguleringsmiddel. I figuren til højre vises, at udbyttet falder for alle NDVI-værdier, når dosis bliver mindre end standarddosis, og jo mindre NDVI, desto mere drastisk er udbyttefaldet med mindsket dosis. Omvendt viser grafen, at der inden for det afprøvede spænd af doser større end standard dosis (op til +25%) ikke er fundet evidens for en udbyttefremgang ved øget dosis. Dette gælder alle NDVI-niveauer.

OnFarmPLUS_2019_Lejesæd og udbytte

Resultaterne viser også, at der for doser over standarddosis ikke er er fundet bevis for en udbyttefremgang ved øget dosis. Det vurderes at dette ene forsøg ikke er tilstrækkeligt til at lave fortolkninger af resultaterne i figur 3, da der overordnet ikke er sikre forskelle mellem udbytterne ved de afprøvede vækstreguleringsbehandlinger.

 

Projekt er udført i regi af Partnerskab om præcisionssprøjtning for Miljøstyrelsen i samarbejde med Marian D. Thorsted ved SEGES (2019).