Optimering af vakuum- og overtrykssystemer

Claus Martin Hvenegaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 25.

Vakuumsystem

Optimering af vakuum- og overtrykssystemer

Der findes betragtelige muligheder for energieffektivisering af vakuumsystemer. Disse muligheder kan realiseres gennem behovstilpassede tilgange til systemerne samt anvendelse af energieffektive komponenter og reguleringsmetoder.

Erfaringer fra undersøgelser på området viser, at der i mange tilfælde kan realiseres et potentiale på 40-50 % set i forhold til konventionelle systemer.

For at kunne realisere dette store energibesparelsespotentiale er det nødvendigt at have et velegnet optimeringsværktøj og en vejledning for energibevidst design af vakuum- og overtrykssystemer, der understøttes af optimeringsværktøjet.

I projektet er der udviklet et værktøj til behovsoptimering af vakuum- og overtrykssystemer baseret på nyeste viden om drift af vakuum- og overtrykspumper, reguleringsformer m.m.

Ved udviklingen af værktøjet er der opstillet matematiske udtryk for vakuumpumper og højtryksblæsere på baggrund af data fra datablade eller ydelseskurver. Der er udviklet en avanceret energiberegnerdel, der kan håndtere de forskellige reguleringsformer, der benyttes i før og efter situationen, og på baggrund heraf beregnes optimeringsmulighederne.

I beregningsværktøjet inddrages energieffektiviseringsmulighederne for både vakuumpumpe eller højtryksblæser, forbrugsstederne og det øvrige vakuum eller overtrykssystem, så der foretages en samlet, komplet energioptimering.

I projektet er der udviklet en vejledning for energibevidst design af vakuum- og overtrykssystemer, der understøttes af ovennævnte optimeringsværktøj, hvor der tages udgangspunkt i hvordan virksomhedernes behov for en driftssikker og energioptimal vakuum- og overtryksforsyning tilgodeses.

Designvejledningen giver retningslinjer for valg af vakuumpumper, højtryksblæsere, motorer, regulering m.m. Desuden beskrives hvordan eksisterende vakuum- og overtrykssystemer undersøges med det formål at tilvejebringe data til designværktøjet, så det er muligt at anvende værktøjet til estimering af energibesparelsen ved energioptimering.

Projektet blev finansieret af ELFORSK programmet og blev udført fra 1. maj 2020 til 31. december 2022. Følgende virksomheder deltog:

Teknologisk Institut, AURA Rådgivning A/S, Busch Vakuumteknik A/S, Skjern Paper A/S og Berry Superfos A/S.

Værktøjet kan downloades her:

Hent DTI-VacuumCalc-Installer

Download øvrigt projektmateriale: