Overfladebelægninger kommer nu med certificering

Bjarke Holl Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 82.

Tribologi

Overfladebelægninger kommer nu med certificering

Pressemeddelelse publiceret den 20. april 2022.

Tribologi på Teknologisk Institut, som udfører avancerede overfladebelægninger for industrien, er nu ISO 9001 certificeret. Det giver større tryghed for kunderne.

Med en ISO 9001 certificering til Tribologi imødekommer Teknologisk Institut den øgede efterspørgsel på certificeret proceshåndtering. Dermed er man gearet til at forsyne industrien med belægninger, der fx øger effektiviteten. Samtidig betyder certificeringen, at kunderne undgår at selv skulle auditere – dvs. kontrollere og godkende - Teknologisk Institut som deres underleverandør.  

Tribologi handler om overflader, der bevæger sig mod hinanden, og inden for dette område samarbejder Teknologisk Institut hver dag med kunder, der har høje dokumentationskrav til færdige komponenter og belægninger - det stiller omfattende krav til proceshåndteringen. Derfor var certificeringen til Tribologi et naturligt og vigtigt skridt, som netop garanterer en systematiseret tilgang til håndtering af ledelsesstrategier og processer, som indfrier kundernes forventninger.

- Med ISO 9001 certificeringen bliver alle processer certificeret. Det er selvfølgelig vigtigt set fra kundernes side, fordi ISO 9001 certificeringen giver en forventning om, at der er styr på kundernes emner fra start til slut - og at der er styr på alle processerne. Det sikrer kunden, at de aftaler vi indgår, også vil være de aftaler, vi arbejder ud fra, samt at afvigelser håndteres professionelt. På den måde er det langt hen ad vejen et spørgsmål om, at man skaber en ægte tryghed i maven for kunden, lyder det fra Bjarke Holl Christensen, Sektionsleder på Teknologisk Institut.

Det at Teknologisk Institut nu kan imødekomme efterspørgslen på certificeret proceshåndtering betyder, at man i endnu højere grad kan understøtte industrien med overfladebelægninger, der fx er med til at øge effektiviteten på komponenter.

En forenkling af kundernes processer
Ud over at certificeringen sikrer kunden fuld sporbarhed i processen, forklarer Bjarke Holl Christensen også, at certificeringen forenkler kundernes processer, fordi de undgår selv at skulle auditere, hvilket blandt andet kan være tilfældet i fødevare- og medico-segmentet.

- Selvom vi langt hen ad vejen har kørt rigtig mange af de samme processer tidligere, så har det for os været et spørgsmål om at kunne dokumentere det via en ekstern blåstempling. Tidligere har flere af vores kunder skullet auditere os for at have os som underleverandører, men i og med at vi nu har fået certificeringen, betyder det, at de undgår denne proces. Så foruden at være en tryghedsskabende faktor er det også en forenkling af deres processer, fordi det allerede er gjort af en ekstern part, fortæller Bjarke Holl Christensen og tilføjer:

- Derfor vil mange kunder komme til at spare arbejde ved, at vi har fået et eksternt stempel på, at den måde vi agerer på og kører vores processer er i orden.

Et kontant og skarpt blik på mulige forbedringer
Det er ikke kun i forhold til eksternt samarbejde, at certificeringen har betydning: I internt regi forudsætter certificeringen også et konstant og skarpt fokus på processerne.

- ISO 9001 certificeringen forudsætter og kræver, at vi hele tiden forholder os til vores egne processer, og det tvinger os derfor til hele tiden til at holde os skarpe på at gøre tingene bedst muligt. På den måde har certificeringen også en intern betydning, der sikrer et meget skarpt ledelsesmæssigt fokus, fortæller Bjarke Holl Christensen.

”Kvalitet er en helt central parameter for os”
Netop det skarpe fokus på kvalitetsledelse kommer også kunderne til gavn, da der stilles skarpt på en gennemgående forbedring af leverings- og oppetider samt altid at kunne levere den bedste kvalitet.

- Kvalitet er en helt central parameter for os, og derfor er det også vigtigt hele tiden at være på forkant med processer, der sikrer, at vi gør tingene bedst muligt, fortæller Bjarke Holl Christensen og uddyber, hvordan certificeringen har været en ekstern bekræftelse på centerets kvalitetsmæssige krav:

- Med ISO 9001 certificeringen går vi fra, at vores fokus på kvalitet og professionalisme er implicit, til at det også er eksplicit bekræftet af eksterne parter.

Yderligere information

  • Sektionsleder Bjarke Holl Christensen, Teknologisk Institut, mobil 7220 2082, mail: bhc@teknologisk.dk.