Overfladebeskyttelse af betonbeholdere og -siloer

Tommy B. Jacobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 71.

Overfladebeskyttelse af betonbeholdere og -siloer

Firkantet betonopbevaringssilo med blå himmel i baggrunden og græs i forgrundenBlandt Teknologisk Instituts mange opgaver vedrørende overfladebeskyttelse af beton hører rådgivning i forbindelse med projektering og udførelse af beholdere, kar og siloer af beton til blandt de mere interessante.

I de nævnte konstruktioner vil betonen ofte blive udsat for stor mekanisk og/eller kemisk påvirkning, som medfører, at overfladebeskyttelse er en helt nødvendig del af den samlede løsning.

Rådgivningen leveres ofte med Instituttet som sparringspartner eller som en særbeskrivelse til fagbeskrivelsen. Som regel udarbejdes tillige en beskrivelse af kontrolprocedurer og kvalitetssikring.

Krav
I samarbejde med rekvirenten fastlægges funktionskrav og betonens tilstand beskrives.

Vigtige er tillige de arbejdsmiljømæssige krav i forbindelse med udførelsen.

Materialevalg
Materialer som eksempelvis epoxy, polyurethan og vinylester kan som regel, ud fra et arbejdsmiljømæssigt synspunkt, ikke uden videre anvendes, ligesom der altid skal anvendes produkter med lavest muligt kodenummer.

Hvilke materialer, der må anvendes til hvilke opgaver, fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelser, anvisninger og vejledninger.

I visse tilfælde kan der søges dispensation for anvendelse af et givet produkt, men Arbejdstilsynet er af gode grunde ret restriktiv med at udstede denne.

Det betyder, at argumenterne for at opnå en dispensation skal være sagligt begrundet og veldokumenteret for, at dispensationen kan opnås.