Partikelfilter fjerner røg og støj fra små færger

Lars Overgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 95.

MS Isefjord

Partikelfilter fjerner røg og støj fra små færger

Dansk filterteknologi har nu bevist, hvordan man effektivt kan minimere forurening fra færger.  

Partikelforureningen fra Hundested-Rørvig færgen er reduceret med mere end 99 % og støjen er sænket med 75 % i oplevet støjniveau. Det er resultatet af et fyrtårnsprojekt, hvor færgen MS Isefjord har fået installeret partikelfiltre på alle 4 motorer. 

- Vi har fået en røgfri færge – og det er fantastisk. Færgepersonalet bliver ikke udsat for røg og vores passagerer kan nyde solskinnet på dækket,” siger Bo Andersen, overfartsleder og medejer af Hundested-Rørvig Færgefart A/S.

Han forklarer, at færgen tidligere havde problemer med sodnedfald, som måtte vaskes af dækket og som til tider brændte sig fast i malingen. Partikelfiltrene fjerner soden og sparer derfor besætningen for en del rengøring, hvilket er en sideeffekt som Bo Andersen ikke havde forudset.

Danmark på forkant
Der er stort fokus på de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser ved luftforureningen fra skibe i kyst- og bynære områder. Besætningsmedlemmer på færger, passagerer og beboere nær færgedrift bliver især eksponeret af de sundhedsskadelige partikler.

Danmark vil være på forkant med udviklingen, og man er derfor i gang med at afprøve tre emissionsbegrænsende løsninger om bord på tre danske fartøjer som en del af fyrtårnsprojektet Maritime emissionsløsninger i kystnære farvande støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Bo Andersen og Lars Overgaard i maskinrummet

Bo Andersen, overfartsleder og medejer af Hundested-Rørvig Færgefart A/S og Lars Overgaard, Teknologisk Institut.

- Teknologien har nu vist, at den både kan bidrage til en bedre luftkvalitet og mindre støj i havnebyerne. Danske rederier, værfter og teknologileverandører kan dermed være på forkant med forventede kommende krav til støj, NOx og partikeludledning fra mindre skibe, siger projektleder Lars Overgaard, Teknologisk Institut.

Færgen MS Isefjord, som sejler mellem Hundested og Rørvig, er det første fartøj i projektet, hvor en emissionsløsning er afprøvet. Filterteknologien fra danske Exilator ApS, som er blevet installeret på alle fire motorer, består af partikelfiltre med integreret lyddæmpning.

Teknologisk Institut har målt på færgens luftforurening og støjniveau både før og efter installation af partikelfiltrene.

- Målingerne taler sit tydelige sprog. Partiklerne er jo nærmest elimineret og støjniveauet er reduceret markant. Vores teknologi giver håb om at kunne gøre andre danske færger røg- og støjfri fortæller Jesper Steenbuch, Exilator ApS.

Ud over at mindske støj og røg lokalt, kan færgen mellem Hundested og Rørvig fungere som et vigtigt udstillingsvindue for omverdenen, fortæller bestyrelsesformand for MUDP, Malou Aaamund,

- Redere og skibsbyggere fra hele verden, kan nu se en dansk renluft-teknologi i daglig drift. Et blandt mange MUDP projekter, der skal hjælpe med at realisere visionen om at fordoble danske virksomheders eksport af renluft-teknologi inden 2030, siger Malou Aaamund.

Lydsvag færge
I Rørvig bor en del mennesker tæt på færgelejet og de har også bemærket en ændring med færgen.

- En del beboere spørger os om færgen er blevet elektrisk. Og én enkelt person ved ikke længere, hvornår han skal stå op, da han ikke længere kan høre færgen lægge til kaj. Så vi har også fået en lydsvag færge, siger Bo Andersen.

Når projektet er slut, skal færgen sejle videre med partikelfiltrene. Bo Andersen forklarer, at de er meget glade for systemet, som han synes passer godt til deres lille færgerederi. Teknologien er enkel og kræver ikke meget i det daglige arbejde. 

- Samtidig giver vi også et lille bidrag til en grønnere verden, og det har jeg det også godt med, slutter Bo Andersen.

Informationer om projektet

Partnere: Teknologisk Institut, Exilator ApS, Amminex Emissions Technology A/S, Purefi A/S, Hundested-Rørvig Færgefart A/S, Partrederiet Sundbusserne, World Marine Offshore, Aarhus Universitet, Danske Rederier, Danske Maritime

Projektet er støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

 • Rederiet Hundested-Rørvig Færgefart, med fartøjet MS Isefjord, deltager i et Fyrtårnsprojekt, hvor 3 fartøjer, som sejler i kystnære farvande, udstyres med filtre, der nedbringer støj, NOx og partikeludledning.
 • Der demonstreres i fyrtårnsprojektet i alt tre forskellige emissionsløsninger fra tre forskellige danske leverandører. Løsningen monteret på MS Isefjord har fokus på reduktion af støj og partikler.
 • Projektet, som ledes af Teknologisk Institut, har modtaget ca. 11 mio. i støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP), der administreres af Miljøstyrelsen
 • Fartøjet MS Isefjord er en af de eneste privatejede færgeoverfarter, og ejes af overfartsleder Bo Andersen og tre øvrige medejere.
 • Fartøjet MS Isefjord har fået alle fire motorer, herunder de to hovedmotorer og to hjælpemotorer, monteret med partikelfiltre, som samtidig også reducerer støj
 • Teknologisk Institut har gennemført målekampagne før og efter montering af emissionsudstyret. Målingerne viser:
  • En reduktion i partikler på over 99 % på både hoved- og hjælpemotorer.
  • En reduktion af støjniveau omkring 22 dB(A), hvilket svarer til 75% i oplevet støjreduktion.
 • Emissionsudstyret blev installeret under dokning i januar 2018, hvorefter der har været en kortere indkøringsfase. Teknologien demonstreres nu frem mod projektets afslutning januar 2020
 • Øvrig info om projektet: https://www.teknologisk.dk/ydelser/nu-skal-luftforurening-fra-faerger-reduceres/37873
 • Øvrig information om MUDP: www.ecoinnovation.dk

For øvrige informationer kontakt

Bo Andersen, overfartsleder og medejer af Hundested-Rørvig færgefart: tlf.: 4793 7501 mail: faergen@hundested-roervig.dk

Lars Overgaard, projektleder, Teknologisk Institut: tlf.: 7220 1295 mail: lod@teknologisk.dk

Jesper Steenbuch, CEO og partner Exilator ApS tlf. 6054 1757: mail: jesper.steenbuch@exilator.com

Partikelfilter fra Exilator påsat

Skorsten uden røg