PCB - Bygningsundersøgelser

Lene  Dalvang

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 57.

PCB - Bygningsundersøgelser

PCB (polychlorerede biphenyler) er industrielt fremstillet blødgørere, der er tungt opløselige. PCB blev før i tiden ofte anvendt i vejrbestandige fugematerialer, men kan også forekomme i indendørs fuger i termovinduer mv. PCB havde mange gode egenskaber hvorfor det havde stor anvendelsespotentiale frem til det blev forbudt i Danmark i 1977.

PCB har ingen akut toksisk effekt, men pga af den svære nedbrydelighed ophobes PCB langsomt i organismen, hvorfor indtag bør minimeres mest muligt. PCB optages såvel ved indtagelse, gennem huden samt ved indånding.

En bygning der indeholder PCB-holdige komponenter udgør generelt en miljørisiko, men øger også forekomst af PCB i fx støv samt luft.

Ved bortskaffelse af PCB-holdigt affald skal indhold på mere end 50 ppm betragtes som farligt affald.

Teknologisk Institut, Fugt og indeklima, kan hjælpe dig med følgende:

  • Prøvetagning af luftprøver, indeklimamålinger, vurdering af analysesvar og vejledning i reduktion af luftens indhold af PCB
  • Prøvetagning af materialeprøver, vurdering af analysesvar ud fra et affaldsmæssigt synspunkt samt ud fra et indeklimamæssigt synspunkt
  • Vejledning omkring håndtering af PCB-holdige materialer og anvendelse af værnemidler ved renovering af bygninger
  • Vejledning omkring affaldsdeponi
  • Prøvetagning af jord, vurdering af analysesvar ud fra et affaldsmæssigt synspunkt