Prøvning og dokumentation af tekstile materialer - Akkreditering

Charlotte  Fischer

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 35.

Prøvning og dokumentation af tekstile materialer - Akkreditering

Danak logo 

er akkreditering?

  • DANAK, Dansk Akkreditering, er en autorisationsordning under Erhvervsministeriet
  • Standarderne DS/EN ISO 17025 "Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence" og DS/EN45002 "Generelle kriterier for bedømmelse af prøvningslaboratorier" kan sammenlignes med ISO 9000, som anvendes hos produktionsvirksomheder. Der er dog den væsentlige forskel, at ved ISO 9000 specificerer virksomheden selv det kvalitetsniveau, den ønsker at producere på, mens EN 45000 foreskriver det kvalitetsniveau, der arbejdes med for laboratorievirksomhed


Hvorfor akkreditering?

  • Det akkrediterede laboratorium og dets personale skal være fri for enhver kommerciel, økonomisk eller anden form for pression, som kan påvirke deres tekniske dømmekraft
  • Laboratoriet har et dokumenteret kvalitetssystem
  • Der er faste rutiner for sporbar kalibrering af prøvningsudstyr
  • En akkrediteret teknisk prøvning udføres efter dokumenterede metoder
  • Et akkrediteret laboratorium er anerkendt i de fleste europæiske lande og en række andre lande


Hvordan akkreditering?

  • Laboratoriet og dets personale er underkastet regelmæssigt tilsyn af DANAK
  • Prøvningsrapporter, der bærer DANAK's logo, anvendes ved rapportering af akkrediteret prøvning