Proteinkarakterisering, proteomics og massespektrometri (MS)

Kasper  Runager

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 35 08.

Foto af instrument anvendt i massespektrometri-baseret proteomics

Proteinkarakterisering, proteomics og massespektrometri (MS)

READ IN ENGLISH England

Teknologisk Institut har stor erfaring med at foretage proteinkarakterisering og proteomanalyser, herunder anvendelse af avanceret massespektrometri. Vores erfaring spænder over en bred vifte af forsknings- og udviklingsprojekter, som Teknologisk Institut udfører i samarbejde med universiteter og virksomheder. Teknologisk Institut kan hjælpe dig med at løse protein-relaterede problemstillinger indenfor produktion og udvikling. Vi indgår gerne i en rolle som rådgiver eller sparringspartner, men kan også varetage den praktiske del af et projekt. 

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

Vores muligheder for at hjælpe spænder fra robuste og klassiske proteinanalyser, der kan giver information om kompleksitet og størrelsen af proteiner til avancerede massespektrometri-baserede analyser.  

Mikroskop

Massespektrometri-analyser 

Indenfor proteinbaseret massespektrometri dækker vores analyser blandt andet proteinidentifikation, peptid-mapping, kvantificering og modifikationer.

 

Øje

Proteinidentifikation 

Vi kan identificere proteiner i jeres produkt eller ukendte protein fra jeres udvikling/forskning. Ved brug af massespektrometri kan vi identificere og kvantificere proteiner i f.eks. vævsprøver eller fra geler. Vi kan både identificere enkelte proteiner fra f.eks. geler eller hele proteomer fra f.eks vævsprøver og cellelysater. 

 

Peptid-mappingPeptid-mapping 

Vi kan bekræfte jeres proteinsekvens eller bestemme sekvensen af ukendte proteiner.  

 

NumreKvantificering 

Vi har en række forskellige muligheder for at kvantificere peptider og proteiner i jeres prøver. Vi kan lave total proteinanalyse (totalt nitrogen), aminosyreanalyse og massespektrometri-baseret kvantificering. Ved hjælp af massespektrometri kan vi lave absolut eller relativ kvantificering både med og uden stabil isotop-mærkning. Ofte kan massespektrometri derfor bruges til at validere andre kvantificeringsmetoder (fx ELISA) eller identificere biomarkører. 

 

Pil

Modifikationer 

Vi kan assistere med identifikation af modifikationer i fulde proteomer og/eller karakterisering af individuelle proteiner og deres post-translationelle modifikationer (PTM) som f.eks. phosphorylering, N-terminaler og disulfider. Vi kan også hjælpe med at finde jeres modifikation og specificiteten af denne. 

 

EkstraktionProtein-ekstraktion, separation og oprensning 

Det kan ofte være en fordel at separere komplekse prøver før en avanceret proteinanalyse.
Vi kan hjælpe med denne separation ved hjælp af SDS-PAGE og HPLC. Vi kan også oprense rekombinante proteiner eller proteiner fra naturlige kilder. Vi har stor erfaring med udvikling og optimering af protein-ekstraktion fra komplekse prøver. Vi kan således hjælpe jer med at udvikle en optimeret ekstraktionsprocedure, som kan øge succesen af jeres endelige resultater. Vi kan f.eks hjælpe med oprensning af glycopeptider og phosphopeptider. 

 

Proteinteknologi - dna 70x100Protein-ekspression

I særlige tilfælde kan man have brug for små eller større mængder af et bestemt protein. Sammen med jer kan vi konstruere sekvensen af proteinet, producere det i en relevant organisme samt oprense det til brug i analyser eller andre anvendelser. Det er muligt at tilføje et tag såsom myc eller 6xHis, hvilket kan simplificere efterfølgende RnD-processer. Typisk vil vi kunne producere alt fra få mikrogram til gram protein, der efterfølgende kan blive valideret i forhold til dets aktivitet og struktur

 

 

Eksempler på anvendelse af massespektrometri 

  • Ved produktion af enzymer og proteiner kan der være kontaminanter fra værtscellens proteom eller vækstmediet. Vi kan identificere og kvantificere mængden af disse kontaminant-proteiner 

  • Proteiners sekvens er artsspecifik, og vi kan derfor bestemme oprindelsen af en biologisk prøve. Således kan vi bestemme oprindelsen af fødevare eller kontaminanter. 

  • Identifikation af drug targets – Ved brug af immobiliserede prøver og massespektrometri kan vi hjælpe med at finde jeres drug targets. 

 

Vi supplerer også gerne vores proteinkarakterisering og massespektrometri med innovation indenfor for medicinsk teknologi og fødevareteknologi.