Pulveregenskaber - Flowability

Hanne Bjørn Nedergaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 26.

Billedet viser fem forskellige pulvere i forskellige farver og formalingsgrader. Først et gulligt fint pulver med høj top, dernæst et fint hvidt pulver også med høj top, så et grovere orange pulver, et groft hvidt pulver med rund top og sidst hvidt pulver

Pulveregenskaber - Flowability

Et pulvers flydeevne er en kritisk egenskab som påvirker mange produkter og processer bl.a. tømning af siloer, blanding, tablettering, segregering, pneumatisk transport, fyldning af bigbags mv. 

Et pulvers flydeevne er ikke en konstant egenskab, men påvirkes af en lang række faktorer bl.a. fugt, temperatur og konsolideringstryk. Der findes mange forskellige målemetoder af et pulvers flydeevne (flowability), som har en lav reproducerbarhed: Carr’s index, Hausner ratio, flow gennem en tragt, Angle of repose, roterende tromle.

Hos Teknologisk Institut kan du for målt dit pulver eller pulverblandings flydeevne med reproducerbare metoder med Anton Paars pulverreometer i enten flow cellen eller shear cellen. Målinger kan afdække hvordan et pulvers flydeevne påvirkes af fugt, temperatur, konsolideringstryk og tilsætningsstoffer.

Shear-cellen
I shear-cellen udsættes prøven for et konsolideringstryk hvorefter der påføres en forskydningskraft indtil pulveret, begynder at flyde. Målingen giver værdier for kohæsion, trækstyrke (tensile strenght), uafgrænset flydespænding (unconfined yield strength), flowability (ffc), hovedstress (Major principal stress) og vinklen for intern friktion (angle of internal friction). Resultaterne brugs bl.a. til:

 • Design af siloer (first-in/first-out eller core flow)
 • Friktion mod et materiale f.eks. af en silo
 • Caking tendenser
 • Flydeevne under højt tryk

Prøvemængden til denne analyse er minimum 100 mL

Flow-cellen
I pulver-cellen måles pulverets modstand ved at flyde ved lavt konsolideringstryk eller under fluidisering.

Der findes en række forskellige metoder, hvor pulveret omrøres med forskellige omrører.

Herved kan der måles:

 • Friktion mod et (væg) materiale
 • Warren-spring kohæsion
 • Kohæsionsstyrke
 • Luftretentionskapacitet
 • Tryk fald (mængden af luft der skal bruges for at et pulver fluidiseres)
 • Pulver ”viskositet”
 • Segregering

Prøvemængden til denne analyse er minimum 300 mL.

Teknologisk Institut råder over klimaskabe og kan dermed konditionere pulverprøverne til at simulere forskellige opbevaringsmiljøer og transport for at afdække om dette vil føre til f.eks. caking/klumpdannelse af pulveret.