Radonscreening af ejendomsportefølje

Britt Haker Høegh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 08.

Radon - Britt Haker Høegh i institution

Radonscreening af ejendomsportefølje

Radon påvirker bygningens indeklima negativt og kan udelukkende konstateres ved måling. Teknologisk Institut rådgiver i håndtering af radon i indeklimaet.

Hvad kan I selv gøre?

 • Sørg for godt og regelmæssigt luftskifte
 • Sørg for service og balanceret drift af ventilationsanlæg
 • Tætne åbninger direkte mod jord

Hvad kan vi hjælpe med?

 • Risikovurdering af bygningsportefølje
 • Planlægning og/eller gennemførelse af screening af bygningsportefølje
 • Prioritering af indsatsområder
 • Afhjælpningsplaner baseret på bygningsundersøgelser
 • Granskning af eller forslag til radonsikring i:
  o Planlægningsfasen af nybyg- eller renoveringsprojekter
  o Pågående nybyg- eller renoveringsprojekter

Hvordan påvirker radon indeklimaet?
Radon er en radioaktiv luftart, som er almindeligt forekommende i dansk jord, og som hverken kan lugtes, ses eller smages. Radon trænger ind i bygninger via jordberørte bygningsdele. Det er lokale jordbundsforhold samt bygningens konstruktion, som afgør radonkoncentrationen i indeklimaet. De højeste koncentrationer af radon vil kunne findes i kælder- og stueetager, særligt hvis der er utætheder eller fejl i de jordberørte konstruktioner.

Erfaring viser, at der kan konstateres forhøjet radon i såvel nyere som ældre byggeri. Der kan forekomme forhøjede radonniveauer overalt i Danmark, idet radon findes i undergrunden i alle danske landsdele.

Hvilke anbefalinger er der for radon i indeklimaet?
Der ses alvorligt på radon i indeklimaet, idet radon kan forårsage lungekræft og er mistænkt for at medvirke til børneleukæmi. Myndighederne har i 2010 skærpet reglerne på området ved i BR10 at sænke tærsklen for radon i indeklimaet fra maksimalt 200 til 100 Bq per m³ indeluft i årsgennemsnittet. For nybyggeri er der tale om et krav, for eksisterende byggeri er der tale om en anbefaling.

Hvad kan I selv gøre?
Ved mistanke om radon bør man altid foretage en måling af det aktuelle radonniveau i bygningen. Radonmålingen bør altid foretages som en langtidsmåling over 2-3 måneder i fyringssæsonen.

Let forhøjet radonkoncentration i en bygning kan reduceres ved øget udluftning, tætning af utætheder i direkte terrænberørte bygningsdele samt tætning af gennemføringer. Er der mekanisk ventilation, bør denne serviceres og indreguleres til balanceret drift, dvs. en marginal undertryksventilation.

Hvor der er kælder eller krybekælder, kan et øget luftskifte i disse lag reducere radonkoncentrationen i overliggende etager.

Måles der høje værdier af radon kan det være nødvendigt med mere effektive tiltag for at nedbringe radonniveauet.