Reduktion af ammoniakfordampning fra kvægstalde

Simon Wilhelm Løvstrøm Granath

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 85.

Kvægstald

Reduktion af ammoniakfordampning fra kvægstalde

Der er stort potentiale for reduktion af ammoniakfordampning fra stalde ved behandling af gulve.

Således beskriver Anders Halberg fra Dangødning A/S virksomhedens udbytte af deltagelse i et In­no-MT innovationsprojekt, der har undersøgt muligheden for at anvende additiver til at re­ducere ammoniakfordampning fra kvægstalde.

Download produktark her:

Ammoniakfordampning er et stort problem
Ammoniak er en essentiel kvælstofkilde, men det er problematisk, når ammoniak fordamper. Selvom det ikke er til at få øje på forureningen fra ammoniakfordampning i luften, er lugten ikke til at komme udenom. En af de store bidragere til udledningen er nemlig gylle.

Med stigende krav til begrænsning af landbru­gets udledning af kvælstof er det vigtigere end nogensinde at udvikle teknologi, der kan reducere ammoniakudledning fra husdyrproduk­tion. I modsat fald kan det føre til dårligt indeklima i staldene og miljøskadelige effekter ved udledning.

Ammoniakfordampningen vil kunne nedbringes med mere end 50%

Undersøgelser har vist, at cirka halvdelen af ammoniakemissionen i kvægstalde kommer fra gulvoverfladen. I mange kvægstalde rengøres gulvene periodevis med robotskrabere eller stationære skraberanlæg. Den mekaniske skrabning efterlader imidlertid stadig et tyndt lag ammoniak-emitterende gylle på overfladen. Ved at behandle gulvene med et passende ad­ditiv vurderes det, at ammoniakfordampningen vil kunne nedbringes med mere end 50 %.

”Vi undersøgte additiverne ved en standardiseret testopstilling og fandt frem til, at de sig­nifikant reducerede ammoniakfordampningen ved sammenligning med en ubehandlet over­flade”, forklarer Peter Kai fra AgroTech.

Poten­tialet for anvendelse af additiverne kan dermed siges at være stort, men manuel behandling af gulvene er ressourcekrævende. Dangødning A/S har derfor igangsat en dialog med en virksomhed, der har vist interesse i at implementere additiver i et spredesystem.

Rapport
Du har mulighed for at downloade rapporten "Screening af additiver - Reduktion af ammoniakfordampning fra gulvoverflader i kvægstalde". 

Mere information
Vil du vide mere om reduktion af ammoniakfordampning fra kvægstalde, så er du velkommen til at kontakte os.

Hvordan kan man måle lugt fra husdyrproduktion?

Få svar på dette og meget mere i denne artikel med spørgsmål og svar om lugt og husdyrproduktion.