REKON

Lasse Blond

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 78.

-

REKON

Mange danske produktionsvirksomheder oplever et stadigt stigende konkurrencepres. Globaliseringen har bidraget til behovet for at håndtere kortere produktlivstid-cyklusser, samtidig med at der sker pludselige markedsændringer.

Det virker umiddelbart som en udfordring, men der kan være betydelige konkurrencefordele for virksomheder, hvis de løser denne udfordring effektivt.

Formålet med dette projekt er at sætte danske producenter i stand til at løse ovenstående udfordringer, ved hjælp af rekonfigurerbare og platformbaserede produktionssystemer.

Med rekonfigurerbare produktionsanlæg vil virksomheder blandt andet opnå:

 • Kortere time-to-market, da der i anlægget er taget højde for fremtidig produktudvikling
 • Hurtigere tilpasning til det aktuelle produktionsbehov
 • Højere udstyrsudnyttelse, da anlægget er opbygget, så det kan tilpasses produktionsbehovet
 • Lavere investeringsomkostninger, da anlægget et opbygget med ændringsbehov for øje

Et rekonfigurerbart produktionssystem er et system, der er designet til både effektiv drift og hurtig og effektiv introduktion af nye produkter, kapacitetsændringer og omlægninger. Dette opnås ved systematisk design baseret på modulært produktionsudstyr og en tæt koordinering mellem produktplatforme og platforme i produktionssystemet.

Når danske virksomheder i dag udvikler produktionssystemer, er de ofte designet som dedikerede løsninger, der kun er i stand til at fremstille et meget specifikt produktsortiment i en mængde, der forventes at imødekomme markedets fremtidige efterspørgsel. Med de tilpasningsbehov, der er nævnt ovenfor, fører dette ofte til dyre og tidskrævende ombygninger eller etablering af endnu flere dedikerede systemer – der ofte er underudnyttede.

Virksomheder står derfor med valget mellem at have utilstrækkelig kapacitet, hvilket fører til tabt salg, eller overskudskapacitet, hvilket indebærer for høje kapacitetsomkostninger. Tidligere forskning har afdækket, at kapacitetsomkostninger i nogle tilfælde kan reduceres med op til 50 procent ved udvikling af rekonfigurerbare produktionssystemer frem for produktion på dedikerede systemer.

Dette projekt udvider tidligere projekters forskningsresultaterne inden for rekonfigurerbar, modulær og platformbaseret fremstilling i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Jönköping Universitet og Teknologisk Institut. Tidligere forskningsprojekter inden for området har typisk været målrettet mod enkeltvirksomheder. Dette projekt vil i stedet samle, generalisere og formidle disse fund til en langt bredere vifte af virksomheder i dansk industri.

Tidligere projektresultater tjener sammen med en kortlægning af den nuværende 'best practice' i industrien, som input til dette projekt. Den udviklede metode og de udviklede værktøjer modnes og konsolideres gennem syv pilotprojekter, der alle har fokus på udvikling af rekonfigurerbare produktionssystemer. Resultatet af dette er en velafprøvet udviklingsmetode og en værktøjskasse til kontekstafhængig udvikling af rekonfigurerbare produktionssystemer.

Mål

Formålet med dette projekt er at understøtte danske virksomheder i at udvikle rekonfigurerbare og platformbaserede fremstillingssystemer, så de effektivt kan modstå kravet om hyppigere produktintroduktion i et varierende globalt marked.

Dette formål bliver opfyldt gennem:

 • Konsolidering af forskningsbidrag og branchens 'best practice' i en værktøjskasse og en metode til udvikling af rekonfigurerbar fremstilling.
 • Testning og modning af værktøjskasse og metode i pilotprojekter.
 • Formidling af viden bredt i dansk industri.

-

Arbejdspakker

FASE 1: Udvikling af værktøj til etablering af rekonfigurerbar og platformbaseret fremstilling

Metode og værktøjer til udvikling af rekonfigurerbar fremstilling i virksomheder udvikles. Der gennemføres syv pilotprojekter for at skabe et test- og modningsmiljø for værktøjer og metode. Samtidig danner projekterne cases, der skal bruges i efterfølgende aktiviteter. Der produceres hæfter og videoer som læringsmateriale til FASE 2.

Pilotvirksomheder

 • ELVSTRØM SAILS
 • VESTAS
 • DAN-FOAM/TEMPUR SEALY
 • GRUNDFOS
 • KAMSTRUP
 • VOLVO
 • LJUSGÅRDE

FASE 2: Formidling og bred implementering af metoder og værktøjer

Baseret på viden og erfaring fra fase et udføres tre formidlings- og implementeringsrunder hver af cirka seks måneders varighed. I disse runder vil 75 virksomheder blive introduceret og undervist i den nye udviklingsmetode og tilhørende værktøjer. Mindst 30 af de virksomheder vil gennemføre et virksomhedsspecifikt projektforløb, der har fokus på udvikling af rekonfigurerbarhed.

Kontakt

Lasse Blond
Konsulent
Teknologisk Institut
+45 72 20 17 78
lblo@teknologisk.dk

Projektperiode

1. februar 2020 til 31. marts 2023.

Finansiering

Projektet er finansieret af Industriens Fond med 8,18 mio. DKK.

Projektgruppen

 • Teknologisk Institut
 • Aalborg Universitet - Department of Materials and Production
 • Syddansk Universitet – Mads Clausen Instituttet
 • Jönköping University – School og Engineering

-