Rest- og spildstrømme – fra produktionsaffald til ressource

Maria Barmar Larsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 04.

Rest- og spildstrømme i virksomheder

Rest- og spildstrømme – fra produktionsaffald til ressource

Gemmer dit produktionsaffald på oversete skatte? Det kan din virksomhed få hjælp til at afdække – og det kan føre til optimeret ressourceforbrug, nye indtægtskilder og mere bæredygtig drift. 

De seneste års udfordringer med inflation, stigende energipriser, råvareknaphed og forsyningssikkerhed har øget danske virksomheders fokus på omkostninger og forbrug af ressourcer.

Et ofte overset potentiale findes i virksomhedernes eget produktionsaffald. Det kan gemme på værdifulde materialer, som virksomheden selv kan benytte, eller som kan sælges til andre virksomheder. Bedre udnyttelse af produktionsaffald kan derfor:

  • Styrke din virksomheds grønne omstilling
  • Sænke udgifterne til råmaterialer og forbedre forsyningssikkerheden
  • Skabe grønne forretningsmuligheder, der styrker omdømme og konkurrencekraft

At mange virksomheder endnu ikke har undersøgt mulighederne i deres reststrømme, kan der være flere gode grunde til. Viden om teknologiske og forretningsmæssige muligheder i reststrømme ligger typisk i udkanten af eller helt uden for virksomhedens kernekompetence – ligesom kendskabet til potentielle købere, som meget vel kan tilhøre en helt anden branche.

Vi fik hjælp til ikke bare at forstå og valorisere vores reststrømme, men også til at finde aftagere og se muligheder, vi ikke anede fandtes. Det kræver kompetencer, vi ikke selv har, og som de færreste virksomheder besidder.

– Erik Møller Madsen, Sales Manager, AAK

Skab værdi med din virksomheds reststrømme

Hos Teknologisk Institut hjælper vi din virksomhed med at afdække mulighederne i jeres restrømme gennem en databaseret og veldokumenteret kortlægning af jeres restrømme og mulighederne i dem – samt veje til at realisere mulighederne. Det betyder, at din virksomhed får et solidt beslutningsgrundlag med fordele og ulemper ved forskellige scenarier med fokus på både miljø og klima, teknologi og forretning.

Hvad er rest- og spildstrømme?

Rest- og spildstrømme er materialer, ressourcer eller produkter, der ender som affald eller overskud i produktionsprocessen. Produktionsoverskuddet er typisk ikke direkte anvendeligt i virksomhedens primære produktion og betragtes ofte som overflødige biprodukter, fx skrot, emballage, afskær, produktkomponenter eller rester af råmateriale, fx fraskær.

Trods flere overskudsmaterialer ikke er brugbare i deres oprindelige form, kan de have stor værdi og potentiale. Ved at håndtere dem som en ressource, der kan genbruges, genanvendes eller sælges til andre aktører, kan virksomheder reducere affald, optimere ressourceforbrug, generere nye indtægtskilder og bidrage til en mere bæredygtig drift.

Spildstroemme i virksomheder

Kan det betale sig at arbejde med rest- og spildstrømme?

Det kræver tid og ressourcer at identificere rest- og spildstrømme, men vores erfaring er, at indsatsen opvejes af fordelene ved at optimere virksomhedens ressourceudnyttelse, reducere affald og skabe besparelser eller ny indtjening.

Vi valgte at bruge Teknologisk Institut til at se på vores reststrømme og havde slet ikke forventet, at bare én reststrøm kunne have så meget potentiale. Resultatet af samarbejdet er, at vi står til at skabe en værdi på 0,5 mio. DKK årligt på baggrund af denne ene reststrøm. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med Teknologisk Institut og giver vores varmeste anbefaling.

– Jørgen Bøgh Overgaard, CEO, Moveero A/S

Et rest- og spildstrømsforløb på Teknologisk Institut udføres i tæt samarbejde mellem din virksomhed og vores specialister, der tilgår arbejdet med lige dele forretningsforståelse og en omfattende kemisk materialeviden, der går på tværs af brancher og værdikæder.

Det betyder, at din virksomhed får adgang til særlige kompetencer og en forbedret chance for at spotte muligheder, som ellers kan være usynlige for virksomheden selv. I flere tilfælde er det lykkedes at identificere nye muligheder ved kun et enkelt virksomhedsbesøg.

5 gode grunde til at gå i gang med reststrømme 

Et rest- og spildstrøm-forløb er relevant for virksomheder, som ønsker:

  • Økonomisk effektivitet: Ved at udnytte rest- og spildstrømme kan du reducere omkostningerne ved indkøb af nye materialer og håndtering af affald.
  • Ressourceoptimering: Ved at udnytte rest- og spildstrømme kan du mindske virksomhedens afhængighed af nye ressourcer.
  • Mere miljømæssig bæredygtighed: Ved at udnytte rest- og spildstrømme kan virksomhedens affaldsmængde og negative miljøpåvirkning mindskes.
  • Overholdelse af lovgivning: I mange lande er der indført love og reguleringer, der kræver, at virksomheder reducerer affald og øger genanvendelse. Ved at udnytte rest- og spildstrømme kan du efterleve disse krav og være på forkant med kommende lovkrav. 
  • Kundekrav og omdømme: Stigende forbrugerbevidsthed og interesse for bæredygtighed betyder, at mange kunder i dag forventer, at virksomheder handler ansvarligt. Ved at udnytte rest- og spildstrømme kan din virksomhed demonstrere sit engagement i bæredygtig praksis og bedre imødekomme kunders forventninger.

Fra analyse til handling – sådan foregår forløbet

Et forløb om håndtering af rest- og spildstrømme tilpasses din virksomheds individuelle behov, mål og strategi. Varigheden af forløbet afhænger af virksomhedens og opgavens kompleksitet, men et typisk forløb er opdelt i tre faser:

1. Definition af kravspecifikationer og dataindsamling:

I opstartsfasen opstiller og prioriterer Teknologisk Institut i samarbejde med din virksomhed forløbets kravspecifikationer (herunder karakteristika, afsætningssikkerhed, volumen, salgspris og forbehandling). Din virksomhed overleverer herefter data om produktionen – herunder materialer, processer og affaldsstrømme.

2. Kortlægning af løsning:

Herefter gennemgår specialister fra Teknologisk Institut de overleverede data, udfører en systematisk teknologiscreening (på tværs af brancher) samt kontakter interessante producenter og leverandører. Baseret på analyseresultaterne kortlægges og vurderes efterfølgende mulige løsninger. 

3. Præsentation af identificeret potentiale:

På et afsluttende møde præsenteres et antal mulige løsninger baseret på opstillede kravspecifikationer samt anbefalinger til videre tests. Vi gennemgår de specifikke tiltag og foranstaltninger, der kan implementeres for at udnytte rest- og spildstrømme mere effektivt. Dette omfatter typisk ændringer i produktionsprocesser, implementering af genbrugs- og genanvendelsesprogrammer samt identifikation af potentielle samarbejdspartnere eller markedsmuligheder.

Implementering af løsninger

Ønsker din virksomhed hjælp til test og implementering af en eller flere af de fremsatte strategier for bedre udnyttelse af din virksomheds rest- og spildstrømme, definerer Teknologisk Institut sammen med jeres virksomhed, hvad der skal til for at implementere løsningen.

Alle relevante parametre, som fx processering, skalering, miljøvurderinger og business case, indtænkes og adresseres i implementeringsforløbet. Undervejs hjælper Teknologisk Institut med at sikre, at I som virksomhed kommer i mål med implementeringen i en hverdag, hvor driften ofte stjæler fokus.

Kontakt os

Kontakt os og hør mere om, hvordan et rest- og spildstrøm-forløb med Teknologisk Institut kan styrke din virksomheds grønne omstilling, nedsætte udgifter til råmaterialer og øge forsyningssikkerhed.