Rørcenteranvisning om større LAR-anlæg

Inge Faldager

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 96.

Større LAR-anlæg

Rørcenteranvisning om større LAR-anlæg

Anvisning for større LAR-anlæg, herunder serieforbundne LAR-anlæg


Baggrund for projektet:
De seneste 3-5 år er der kommet mange nye LAR-anlæg i Danmark. Det er forholdsvis simpelt at designe, projektere og dimensionere en enkelt LAR-komponent, men på større anlæg kan det ofte være mere kompliceret. Derfor ønsker Rørcentret på Teknologisk Institut at udarbejde en ny anvisning, som vil bygger på de nyeste erfaringer samt på det opdaterede grundlag fra Rørcenter-anvisning 009 ”Nedsivning af regnvand i faskiner” samt Rørcenter-anvisning 016 ”Håndtering af regnvand på privat grund”, herunder bl.a.:

 • Hvilke forundersøgelser der skal foretages
 • Hvad resultaterne fra projektet ”dokumentation og måling af faskiner” anbefaler i forhold til afstandskrav og tømmetider
 • Hvordan man dimensionerer serieforbundne anlæg
 • Hvordan man tester et etableret anlæg for dets funktion ved forskellige hændelser
 • Drift og vedligehold af større anlæg


Formål med projektet:
Formålet med projektet er, at udarbejde en ny Rørcenter-anvisning med titlen: ”Rørcenter-anvisning nr. XX. Design, projektering og dimensionering mv. af større LAR-anlæg”

Anvisningen vil blive anvendt på fx Klimatilpasningsuddannelsen og Regnvandskonsulenten.


Indhold:

 • Forundersøgelser
  • Infiltrationstest: Infiltrationstest skal udføres fra den dybde, der nedsives fra
  • Pejling af grundvandsstand – anbefalinger om at måle i en længere periode
  • Afstandskrav
  • Kan ”nedsivningskort” hjælpe – og I så fald hvordan?
 • Design og dimensionering
  • Trepunkts-metoden: Husk overløb, anbring gerne LAR-elementerne som perler på en snor
  • Dimensionering af faskiner, regnbed, grøfter, permeable belægninger via SVK-regneark. Både KM-versionen og ”alm-version” omtales. Forudsætninger i regnearkene (fx koblede regn). Klimafaktor
  • Dimensionering af grønne tage og efterfølgende regnbed (forudsat at data fås fra DMI)
  • Dimensionering af bredde og dybde af vandrender
  • Dimensionering af serieforbundne LAR-løsninger
  • Dimensionering af sandfang på vandrender
 • Evt. eksempler på tryktab – og praktiske eksempler på, hvornår det er nødvendigt at overveje betydningen af tryktab
 • Gode projekteringsråd
  • Betydning af retningsændringer i vandrender
  • Design af overløb
  • Valg af membran/geotextil
  • Valg af sandfang
 • Test af funktion af etableret faskine – ud fra målinger på faskiner i Vanløse
 • Drift og vedligeholdelse


Hvem er med i projektet?
Her kan du se deltagerne i arbejdsgruppen:


Aktiviteter:
Der er afholdt opstartsmøde marts 2017, og der vil blive afholdt 2 møder mere, hvor alle aktørerne inviteres. Forløbet er følgende:

 • Opstartsmøde til at definere projektet: Hvad skal RC-anvisningen indeholde, og hvad skal der ellers udarbejdes (hjemmeside, app, film, pressemeddelelse, andet?)
 • Midtvejsmøde, hvor 1. udkast af ny Rørcenter-anvisning præsenteres, og hvor aktørerne giver tilbagemelding
 • Afslutningsmøde, hvor 2. udkast (og forhåbentlig endelige produkt) diskuteres/evalueres


Finansiering:
Crowd-sourcing projekt. Kommuner, forsyninger, entreprenører, producenter, rådgivere, arkitekter samt SVK og vidensinstitutioner inviteres til at deltage i projektet. Hver deltager finansierer kr. 25.000.


Tidsperiode:
Opstart: Marts 2017
Afsluttes: Marts 2018