Root Cause Analysis (RCA) – find og løs problemerne i din virksomhed

Peter  Nørby

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 42.

Med et RCA-forløb får du forståelse for de underliggende årsager til problemer i din virksomhed

Root Cause Analysis (RCA) – find og løs problemerne i din virksomhed

Står din virksomhed over for gentagne problemer eller tilbagevendende fejl, der både påvirker produktkvalitet og effektivitet? Med et RCA-forløb får din virksomhed hjælp til at identificere og tackle udfordringerne i dybden – det bidrager til langsigtet forbedret effektivitet, kvalitet og produktivitet i virksomheden.

Problemer/ fejl i processer, systemer og produkter kan medføre dyre driftsstop, og det kan påvirke virksomhedens produktivitet og brand negativt.

Ved at afdække kernen til problemet kan din virksomhed derfor opnå store fordele, herunder effektiv ressourcestyring, forbedret kvalitet, øget produktivitet og bedre beslutningsgrundlag.

Barrierer som komplekse arbejdsprocesser, avanceret teknologi samt manglende data og ekspertviden kan imidlertid gøre det svært for virksomheder at fastslå problemets kerneårsag.  

Effektiv problemløsning med RCA

Med en RCA-analyse fra Teknologisk Institut får du forståelse for underliggende årsager til problemer i din virksomheds processer, systemer eller produkter  – med en systematisk og databaseret tilgang, der ruster både ledelse og specialister til at træffe målrettede beslutninger.  

Hvad er RCA-analyse?

RCA symptomer, problem, årsager

Root Cause Analysis (RCA-analyse) kendes også som hovedårsagsanalyse og er en metodisk tilgang til at identificere de dybere årsager til problemer eller fejl i processer, systemer og produkter i virksomheder – i stedet for kun at behandle symptomerne.

Forestil dig at nogle af planterne i din have pludselig begynder at visne. Du kan vælge at plante nye blomster straks, men du vil måske hellere kende den bagvedliggende årsag til, at de visner. Er det et spørgsmål om for lidt vand eller mangler jorden gødning? Mens det nok er hurtigere at udskifte planterne, løser det derimod ikke roden til problemet.

På samme måde benytter vi RCA-analyse til at identificere og tackle årsagen til problemer, så virksomheden kan tage de nødvendige skridt til at rette op på problemet.

Ved at kombinere Teknologisk Instituts indgående materialeviden og analytiske færdigheder med egen knowhow, lykkedes det teamet at løse problemerne fra flere nye vinkler. Den hypotesedrevne tilgang, kombineret med Teknologisk Instituts agilitet, var afgørende for projektets succes. Vi kan varmt anbefale Teknologisk Institut som partner!

– Stefan Møller Olsen, Manager, Marine Technology R&D, Hempel

Er en RCA-analyse svaret på dine virksomhedsudfordringer? 

RCA-analyse er én blandt flere metoder, der kan anvendes til at undersøge fejlkilder, fx 5 WHYs, Fishbone-diagram, Fault Tree Analysis (FTA) og Failure Mode and Effects Analysis (FMEA). 

Sammenlignet med de andre tilgange har RCA tendens til at give en mere omfattende og dybtgående forståelse af, hvorfor problemer opstår, og hvordan de kan forhindres i fremtiden – og etablere en kultur med kontinuerlig forbedring.    

RCA-analyse er derfor relevant for virksomheder, som ønsker: 

  • Problemløsning på lang sigt
  • Effektiv ressourcestyring
  • Forbedret kvalitet og produktivitet
  • Optimeret beslutningstagen

Hos Teknologisk Institut gennemføres et RCA-forløb af specialister i produkt- og materialekemi. En baggrund der kvalificerer dem til at identificere rodårsagen til din virksomheds problemer og yderligere omsætte analysens resultat til konkrete løsninger – der fører til mere stabil drift, tilfredse kunder og øget konkurrenceevne.

Trin for trin

RCA-forløbet varetages af erfarne specialister i produkt- of materialekemi fra Teknologisk Institut. Et typisk forløb tager mellem 3-4 uger og opdeles i tre nøje planlagte faser: 

1. Hypotesegennemgang & planlægning:

Vi starter forløbet med et opstartsmøde, hvor Teknologisk Institut i tæt fællesskab med din virksomhed identificerer og diskuterer problemet, opsætter hypoteser og bestemmer succeskriterier – hvorefter RCA-analysen planlægges. Opstartsmødet kan også indbefatte et besøg på din virksomhed.  

2. Analyse og vurdering:

Teknologisk Institut indsamler relevante oplysninger om problemet (via. observationer, interviews, dokumentation, praktiske forsøg og tidligere hændelser). Specialister analyserer de indsamlede data ved hjælp af udvalgte værktøjer og teknikker for at finde den grundlæggende årsag eller årsager til problemet. Når kerneårsagen er identificeret, udvikles konkrete løsningsforslag (fx ændringer i processer, implementering af nye systemer og teknologier, ændring af arbejdsmetoder eller uddannelse af medarbejdere).

3. Præsentation af konklusioner:

Afslutningsvis præsenterer vi analysens resultater, kerneårsagen og gennemgår løsningsforslag med din virksomhed. Skal løsningsforslaget implementeres i praksis, involverer vi os gerne i den efterfølgende proces, herunder overvågning og evaluering af løsningens effektivitet.

Næste skridt

Har du brug for specialisthjælp til at omsætte analysens anbefalinger til handling? Eller ønsker du at udforske nye iterationer og fremtidsmuligheder? Så står vores team af specialister klar til at bringe dig sikkert i mål. 

Kontakt os

Kontakt Teknologisk Institut og bliv klogere på, hvordan et RCA-forløb hjælpe din virksomhed med tilbundsgående problemløsning, optimeret drift og bedre beslutningsprocesser.