Sådan håndterer du regnvand på egen grund

Inge Faldager

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 96.

afledning af regnvand

Sådan håndterer du regnvand på egen grund

De seneste år har vi i Danmark oplevet mere ekstrem regn og flere skybrud. Der er kommet et øget fokus på, hvordan man kan håndtere den øgede mængde regnvand – både som privatperson, boligforening og kommune. Her giver vi et overblik over forskellige løsninger til at håndtere regnvand lokalt.

Hvilke løsninger findes der til at håndtere regnvand på egen grund?
Der findes overordnet fem forskellige løsninger til at håndtere regnvand på egen grund:

 • Nedsivning i græsplænen: Regnvandet ledes via nedløbsrøret ud i græsplænen fem meter fra huset
 • Regnbed: Regnvandet ledes via nedløbsrøret til et bed af planter fem meter fra huset
 • Faskine: En faskine nedgraves i jorden og holder på regnvandet for dernæst at lade det sive ud i jorden løbende
 • Grønt tag: Kan anlægges på huset og/eller tilhørende bygninger. Denne løsning kan tage op til 40% af regnvandet på din grund og skal kombineres med enten en nedsivningsløsning eller kloaktilslutning
 • Gennemtrængelig belægning: Det kan være særlige fliser, hvor vandet kan trænge igennem, eller hvor der er indbygget græs eller store fuger, som vandet kan passere igennem.

LAR - lokal afledning af regnvand

Hvad kan du selv gøre?
Der er en række ting, som du selv kan gøre, inden du overvejer at gå videre med en idé om at håndtere dit regnvand på egen grund og få det frakoblet kloaksystemet.

 • Undersøg, om du kan nedsive vand på din grund
  Først og fremmest er det væsentligt at vide, om jorden i din have eller gård er egnet til at nedsive regnvand i. Her kan du selv gøre dig de første overvejelser omkring jorden. Er den normalt hurtigt tørt igen efter et kraftigt regnskyl eller oplever du, at din græsplæne kan være sumpet efter en længere periode med regn? Det kan give dig nogle indikationer på, om din grund er egnet til nedsivning. Hvis din græsplæne opleves sumpet i perioder med meget regn, kan det være et tegn på, at vandet har svært ved at sive ned i jorden, eller at grundvandet ligger højt. Så kan det være svært at få regnvandet til at nedsive i tilstrækkelige mængder på din grund.
 • Undersøg reglerne i din kommune
  De fleste kommuner har oplysninger på deres hjemmeside om lokal afledning af regnvand. Her kan du se, om der er særlige regler eller lokalplaner, du skal være opmærksom på.
 • Måske er der penge at hente, hvis du har fælleskloak
  Vælger du selv at håndtere alt dit regnvand på egen grund og frakoble regnvandet fra kloakforsyningen, vil det i nogle kommuner betyde, at du kan få hele dit tilslutningsgebyr tilbage. I nogle kommuner er det også muligt at få dele af gebyret tilbage, hvis du blot frakobler noget af dit regnvand. Dog er der den hovedregel, at kloakforsyningens økonomi ikke må forringes ved, at du frakobler dit regnvand. Så hvis du bor i en kommune, hvor der allerede er truffet andre foranstaltninger på området, kan du ikke nødvendigvis få penge tilbage.
 • Hvor løber vandet hen?
  Det er også en god idé at gøre sig nogle iagttagelser omkring sin grund på forhånd. Hvor vil regnvandet naturligt søge hen? Er der fx en lille fordybning eller hældning på grunden, så er det naturligt for vandet at søge derhen. Det er vigtig viden at have, inden du starter. Du skal nemlig være opmærksom på, at vandet ikke må løbe ind til naboen.

  Hvis der en dag kommer så meget vand, at selv nedsivningsløsningen ikke kan rumme det hele, hvor vil vandet så søge hen derfra? Er det ned i kælderen? For så skal du overveje at indtænke skybrudssikring også. Mens hvis vandet bare vil søge videre til en anden del af græsplænen, så er det ikke et problem.

Du skal søge kommunen om tilladelse til nedsivning
Uanset hvilken løsning du vælger til at nedsive dit regnvand, er det nødvendigt at søge kommunen om tilladelse til nedsivning af regnvand. De ved nemlig, om der er forhold, der gør, at det ikke er hensigtsmæssigt med nedsivning i netop dit område. Det kan fx være, at der er forurening i området, som ikke må sive med ned i grundvandet.

Her skal du bruge hjælp
Der er flere ting, du skal være opmærksom på, hvis du vil have frakoblet dit regnvand fra kloaksystemet. Afhængig af, hvilken løsning du er interesseret i at bruge, vil det være nødvendigt med professionel hjælp til:

 • Beregning/dimensionering – hvor stort skal anlægget være for at kunne håndtere alt dit regnvand? En autoriseret kloakmester eller regnvandskonsulent kan hjælpe dig med at lave beregningerne, hvis du er privatperson. Firmaer og boligorganisationer kan henvende sig til Teknologisk Institut som rådgiver.
 • Aflukning af kloakrøret – en autoriseret kloakmester skal sikre, at kloakrøret aflukkes forsvarligt for at undgå rotter.

Hvilken løsning skal du vælge?
Er du i tvivl om, hvilken løsning der er bedst på din grund, eller hvilke planter der egner sig bedst til et regnbed? Så kan du fx søge rådgivning hos en regnvandskonsulent, som er særligt uddannet i netop håndtering af regnvand på egen grund. Du kan finde den nærmeste regnvandskonsulent på regnvandskonsulenternes hjemmeside her.

Vil du vide mere om de forskellige løsninger til at håndtere regnvand, kan du finde inspiration og eksempler på www.laridanmark.dk.