SEPARESCUE® - Genanvendelse af flerlagsemballager

Jens Kromann Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 06.

SEPARESCUE® - Genanvendelse af flerlagsemballager

Flerlagsemballage bruges almindeligvis i flere emballageløsninger til fødevareapplikationer. Ved at bruge fx polyamid (PA), ethylenvinylalkohol (EVOH) og polyethylen (PE) bliver styrken af PA kombineret med iltbarriereegenskaberne af EVOH og PE brugt til svejsning og som fødevarekontaktlag. Flerlagene er dog problematiske som affaldsfraktioner, fordi de ikke kan fraktioneres til rene PA- og PE-fraktioner, og i øjeblikket bliver det meste flerlagsaffald forbrændt eller deponeret.

Teknologisk Institut har i samarbejde med bl.a. Arla og med støtte fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen samt Miljøstyrelsen udviklet en teknologi til adskillelse af folierne i rene polymerfraktioner og derved forbedre genanvendelsen af flerlagsfolier. 

Den anvendte teknologi kaldes SEPARESCUE® og er en kombination af superkritisk CO2 (ScCO2) – ultralyd, og efterbehandling med lavtemperatur plasmabehandling, som illustreret nedenfor, hvor en PA- og PE-film er blevet adskilt. PE-filmen indeholder blæk og klæbemiddel, hvorimod PA fremstår klart.

         Billedet viser et skema med forklaring på hvordan man adskiller en flerlagsfolie ved hjælp af separescue(R)-teknologien  Billedet viser en PA- og PE-film der er blevet adskilt. PE-filmen indeholder blæk og klæbemiddel, hvorimod PA fremstår gennemsigtig.

Teknologisk Institut har udført indledende eksperimenter med teknologien og vist, at det er muligt at separere en kommerciel flerlagsfilm og fjerne limen på LDPE-filmen vha. plasmaætsning. 

Udfordringen ved SEPARESCUE®-processen er at forstå delamineringsmekanismen mellem lagene i flerlagsfilmene. Indledende forsøg har vist, at det klæbende materiale mellem lagene påvirker delaminerings-effektiviteten, og det samme gør trykfarven. Ved at forstå delamineringsmekanismen vil kommende producenter af flerlagsfolier være i stand til at formulere flerlagsfilm med hensyn til fx valg af klæbemiddel- og blæktype, som er velegnede til genanvendelse med SEPARESCUE®-teknologien, dvs. designe emballagen til genbrug. I den nuværende tilstand er teknologien adskilt som tre individuelle teknologier, men for at høste fordelene ved at kombinere ultralyd i scCO2 og efterfølgende plasmarensning har vi brug for en mere kompakt og effektiv reaktor, der inkorporerer alle teknologier. En af udfordringerne er, om alle teknologier skal bruges sammen eller sekventielt for optimal drift. 

I SEPARESCUE®-processen er opløsningsmidler ikke påkrævet, da processen anvender superkritisk CO2 som opløsningsmiddel, som kan genvindes ved opskalering af processen. Det eneste nødvendige input til SEPARESCUE®-processen er elektrisk energi.
 
Teknologisk Institut, Plast og Emballage, anser SEPARESCUE®-teknologien som en effektiv og lovende løsning til fremtidens udfordringer med komplicerede plastemballager og der efterforskes muligheder for at fortsætte teknologiudviklingen i samarbejde med virksomheder og andre organisationer. Det forventes, at teknologien kunne være interessant i relation til indførelsen af det udvidede producentansvar, som vil træde i kraft i 2025/2026.