Sikre og effektive robotter til desinfektion

Birgitte Østergård Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 25.

-

Sikre og effektive robotter til desinfektion

Teknologisk Institut kan hjælpe dig med at sørge for, at din robot til desinfektion er sikker at bruge, giver de ønskede resultater ift. desinfektion, og at data fra robotten ikke kan tilgås af uvedkommende.

Vi hjælper dig med:

 • Robotsikkerhed
 • Data-/cybersikkerhed
 • Validitet af antimikrobiel effekt

Desinfektionsrobotter har vist sig effektive til bekæmpelse af uønskede mikroorganismer og bruges i stadigt stigende grad til desinfektion.

Som for alle robotter gælder det, at kravene til sikkerhed er høje – både ift. at bruge robotten på steder, hvor der færdes mennesker, og i forhold til datasikkerhed. Dertil bliver der stillet stadigt flere krav til dokumentation for robottens effektivitet ift. desinfektion.

Hos Teknologisk Institut kan vi hjælpe dig med at sikre din desinfektionsrobots sikkerhed samt dokumentere dens effekt på uønskede mikroorganismer og vira. Det gælder uanset desinfektionsmetoden (fx UVC-lys, hydrogenperoxid og ozon).

Robotsikkerhed

Sikkerheden er afgørende for det enkelte produkt, både i go to market-strategi og under efterfølgende drift, og vi kan hjælpe dig, uanset om du er producent eller slutbruger af en desinfektionsrobot. Vi rådgiver i forhold til mobile robotter og deres sikkerhed via standarder som fx ISO3691-4, ISO10218-1 og 2 og generel maskinsikkerhed.

Er du producent, er det en fordel at tænkte sikkerhed ind tidligt, da selv små designændringer kan give store forskelle i produktsikkerheden. Arbejdet med risikovurderinger og det tekniske dossier forløber enklere, når krav til sikkerhed tages med på linje med funktionelle krav.

Et standardforløb indeholder blandt andet...

 • Rådgivning om designvalg – safe by design
 • Screening og identificering af gældende krav i standarder og direktiver for det givne produkt
 • Risikovurdering af produktet udarbejdet i en proces med risikovurderingsworkshops (ISO12100)

Pris: 115.000 kroner

Data-/cybersikkerhed

Vi betjener flere og flere produkter trådløst via netværk, computere eller vores telefon. Trusselsbilledet imod robotter udvides derfor hele tiden.

Vi rådgiver ved først at klarlægge det nødvendige sikkerhedsniveau og designe til det niveau.

Vi benytter os af standarder som fx ETSI EN 303 645 for internet of things, ISO27000-serien, som omhandler generel informationssikkerhed, samt automationssikkerhedsstandarderne IEC 62443-4-1 og IEC 62443-4-2.

Et standardforløb indeholder blandt andet...

 • Screening og identificering af gældende krav i standarder og direktiver for det givne produkt
 • Risikoanalyse og kortlægning af trusler
 • Rådgivning om designændringer

Pris: 45.000 kroner

Validitet af antimikrobiel effektivitet

Hvis robotten benytter et biocid, som fx hydrogenperoxid eller ozon, til at desinficere med, er robotten underlagt biocidforordningen (BPR). Det betyder, at robottens evne til at desinficere skal testes i henhold til DS/EN 17272.

For robotter, der bruger UVC-lys, er der intet krav. Hvis producenten hævder, at desinfektionsrobotten har en antimikrobiel effekt, skal der dog være tilstrækkelig dokumentation, der dokumenterer effektiviteten. Her kan standardmetode EN 17272 også benyttes.

EN 171272 skal benyttes til test af det færdige produkt, men kan også benyttes under produktudvikling, til fx at bestemme den optimale afstand mellem overflade og robot samt eksponeringstid.

Et standardforløb indeholder blandt andet...

 1. Test af desinfektionsrobotten i et testrum, hvor robotten desinficerer alle overflader, og antallet af overlevende mikroorganismer på de små metaloverflader bestemmes ved hjælp af dyrkning.
 2. Test af bakterie- og gærdræbende effekt (minimumskrav), men der er også mulighed for at teste for skimmelsvamp, bakteriespore, mycobakterier og virus inden for medicinsk område, fødevarer, industri, husholdninger og institutioner eller det veterinære område
 3. Fordelingstest (distributionstest) for at undersøge, om aktivstoffet fordeles homogent i hele testrummet (ikke nødvendigvis relevant for brug af UVC-lys, da dette kommer an på, hvordan UV-robotten desinficerer overfladerne i et lokale)

Pris: 85.000* kroner

*Denne pris vil variere afhængigt af opgaven og pris for evt. oplæring af betjening af udstyr beregnes separat.

Samlet pris ved køb af alle tre standardforløb

Indgår du en aftale med os om køb af alle tre standardforløb (robotsikkerhed, data-/cybersikkerhed og validitet af antimikrobiel effektivitet), giver vi rabat på 15 procent, så du får de tre forløb til en samlet pris på 210.000 kroner.

Materialerobusthed ved gentagen desinfektion

Det er velkendt, at de overflader, som robotten desinficerer, kan blive nedbrudt af UVC eller kradse kemikalier. Hvis dette giver dine brugere bekymringer, kan vi eksponere kontrolleret og vurdere overfladernes robusthed.

Kontakt os, hvis du vil høre nærmere om muligheder og priser for sådanne individuelt tilrettelagte testforløb.

Kundetilpassede forløb

Har du et særligt ønske til, hvad vi skal hjælpe dig med, er vi naturligvis åbne for, i samarbejde med dig, at finde en proces og give et tilbud på et forløb, der passer præcist til dit behov.


Kontakt

Birgitte Østergård Sørensen
Forretningsleder 
Tlf. 72 20 15 25
bso@teknologisk.dk