Skal overskudshalm skabe 5000 nye jobs i Danmark? – kom til konference på Christiansborg den 25. april 2016

Bodil Højland Lorentzen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 39.

Halmpresning

Skal overskudshalm skabe 5000 nye jobs i Danmark? – kom til konference på Christiansborg den 25. april 2016

Der er masser af nye arbejdspladser at hente, hvis man begynder at anvende den uudnyttede halmressource på mere end to mill. tons. I dag pløjes halmen ned, men det Nationale Bioøkonomi Panel har beregnet, at der er 2000-2500 nye arbejdspladser pr. 1 mill. tons halm der bringes i anvendelse.

Den store udfordring er: hvad skal halmen bruges til fremover, hvordan får vi ressourcen bragt i spil, og har det konsekvenser for jordkvaliteten, hvis vi fjerner mere halm? 

Teknologisk Institut arrangerer i samarbejde med Danske Halmleverandører og innovationsnetværket INBIOM en konference på Christiansborg mandag den 25. april 2016 kl. 13-16:30.

På konferencen leverer centrale aktører deres bud på, hvilke muligheder der er for øget anvendelsen af halm indenfor energiforsyningen (el og varme) samt mere fremadrettet anvendelse til bioraffinering og produktion af biobrændstoffer. Endvidere gennemgår en forsker fra Københavns Universitet mulige konsekvenser ved fjernelse af halm fra landbrugsjorden, og hvilke tiltag, der kan eliminere negative følger.

Indlægsholderne vil også pege på, hvilke politiske tiltag, der evt. skal iværksættes for at bringe den uudnyttede halmressource i spil. Derfor inviteres også Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg, så partierne kan inddrage disse elementer i udformningen af politikken på området. 
 
Blandt indlægsholderne er fmd. for Folketingets Energipolitiske Udvalg Thomas Danielsen (V), vicedirektør Kim Behnke, Dansk Fjernvarme og direktør i Fjernvarme Fyn, Jan Strømvig. For den mere fremadrettede anvendelse bliver der indlæg fra bl. a. direktør Anne-Grete Holmsgaard, Biorefining Alliance og chefkonsulent Bruno Sander Nielsen, Biogas Brancheforeningen.

”Vi glæder os til at præsentere for politikerne alle de spændende muligheder, som øget anvendelse af halm giver, både omkring beskæftigelsen og energi-, klima- og miljøeffekter!” – udtaler formanden for Danske Halmleverandører Hans Stougaard.

Program og tilmelding

Yderligere oplysninger

  • Formand, Danske Halmleverandører, Hans Stougaard, Mobil: 4036 1901; hs@linde-gaard.dk