Stigende behov for viden om indeklima

Thomas  Witterseh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 11.

Indeklima

Stigende behov for viden om indeklima

Halvdelen af virksomhederne i byggeriet mangler viden om luftkvaliteten i bygningerne. Behovet er stigende i takt med at der anvendes nye og genbrugte materialer, viser ny rapport.

I takt med at bygninger bliver mere og mere komplekse og kommer til at indeholde flere nye og genanvendte materialer, stiger behovet for viden og dokumentation af indeklima som fx luftkvalitet i det færdige byggeri. Men samtidig mener 55 procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen at der generelt mangler viden om luftkvalitet. Det konkluderer undersøgelsen Stigende behov for dokumentation af indeklima, som omfatter et repræsentativt udsnit at virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

Risiko for overførsel af skadelige stoffer
- Afgasning fra byggematerialer kan have store konsekvenser for indeklimaet, og en god luftkvalitet i bygningen er afgørende for oplevelsen af det færdige byggeri. Viden om og dokumentation af indhold og afgivelse af stoffer fra byggematerialer bliver særligt vigtige, efterhånden som byggeriet begynder at bruge flere genanvendte materialer, så vi ikke risikerer at overføre skadelige stoffer fra gamle bygninger til nybyggeri, siger seniorspecialist Thomas Witterseh, Teknologisk Institut.

Han fremhæver, at indeklimaet i en bygning kan have betydning for trivsel, produktivitet og dårligt indeklima kan føre til hovedpine, slimhindeirritation, unormal træthed eller koncentrationsbesvær. Desuden kan dårligt indeklima føre til udvikling af allergi og andre sygdomme.

Vanskelige at forstå
32 procent af virksomhederne i byggebranchen har i høj grad eller i nogen grad brug for sammenlignelig dokumentation af emissioner – afgasning -  fra byggevarer. Og 53 procent af virksomhederne i byggeriet mener at behovet for at kunne vurdere og dokumentere indeklimaet bliver større i de kommende år. Samtidig peger 34 procent af de adspurgte i undersøgelsen på, at de eksisterende byggevareinformationer om emissioner er vanskelige at forstå.

- Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige eller er vanskelige at forstå, så er der risiko for at der vælges materialer, som har negativ indflydelse på indeklimaet. I fremtiden bliver viden om emissionerne endnu mere relevant for at sikre brugernes sundhed og trivsel. Krav til konstruktionernes tæthed og lavt energiforbrug resulterer i nogle tilfælde i lavere luftskifte i bygningerne, og det stiller højere krav til byggematerialerne, siger Thomas Witterseh.

Yderligere oplysninger
Seniorspecialist Thomas Witterseh, Teknologisk Institut, mobil: 7220 2311, mail: twi@teknologisk.dk.

Om undersøgelsen
Teknologisk Institut har med hjælp fra Jysk Analyse interviewet ledere i 359 danske virksomheder i bygge- og anlægsbranchen med 15 til 1.000 ansatte. I undersøgelsen indgår både virksomheder, der fremstiller byggematerialer, entreprenører, håndværksvirksomheder, nedrivningsvirksomheder samt arkitekter og rådgivende ingeniører. Dataindsamlingen er foregået i perioden 29. januar 2018 til 23. februar 2018.

Undersøgelsen er en del af undersøgelsesrækken Fremtidens teknologier i danske virksomheder. Her har Teknologisk Institut, som er en af Danmarks største teknologirådgivere og udbydere af teknologisk service, taget en temperaturmåling på fremtidens teknologi, som den ser ud i de brancher, der er nøglen til produktion, energiforbrug og byggeri i Danmark.

Læs mere her