Store muligheder med præcisionsteknologien

Thomas  Nitschke

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 77.

Bornholm - Marker - Præcisionsteknologi

Store muligheder med præcisionsteknologien

Publiceret den 17. juni 2022.
 
Der er potentielle besparelser på brugen af udsæd og hjælpestoffer i landbruget, hvis anvendelsen af præcisionsteknologier udbredes til alle landbrug. Teknologisk Institut har simuleret kørsler på alle knap 3.000 marker på Bornholm, og resultatet viser store potentialer for reduktion af overlap i marken. 
 
Teknologisk Institut har udviklet et såkaldt Digital Twin værktøj til at simulere overlap på landmandens rigtige marker ved forskellige arbejdsbredder, med og uden autostyring og med henholdsvis sektions- eller dyseafluk m.m.
 
I et projekt for Miljøstyrelsen, har vi dels fået valideret vores metode ved at registrere aktuelle kørselsmønstrer hos 10 landmænd på Bornholm, og dels simuleret overlap på alle 2.971 bornholmske marker.

Topbilledet - figur 1: De 2.971 marker der er simuleret på Bornholm.

Tager vi udgangspunkt i en mark og kigger på overlap ved f.eks. sprøjteopgaver uden brug af autostyring og kilestyring, så opstår overlap både i enderne, mellem sprøjtespor og ved kørsel i kiler, og det er dette overlap vi med vores nye Digital Twin værktøj kan simulere.

Hele Bornholm
2.971 bornholmske marker er simuleret – i alt 26.442 ha. Gennemsnit areal: 8,9 ha.

Teknologi niveau

Overbehandlet/overlap

Uden præcisionsteknologi

9,1%

EGNOS + sektion

7.1%

RTK

6,4%

RTK + sektion

5,1%

RTK + dyse

3,8%

For hele Bornholm ses en reduktion af overlap på 4% ved anvendelse af RTK-autostyring og sektionsafluk, forklarer faglig leder i Teknologisk Institut Thomas Nitschke. Men det afhænger meget af markstørrelsen og antallet af kiler på de enkelte marker. 

Fordelen med dette system er at vi kan visualisere besparelsen på aktuelle marker, og dermed besvare det spørgsmål alle landmænd stiller – ”Kan det betale sig?” Reduceres der f.eks. 4% i overlap på en bedrift på 200 ha. svarer dette til 8 ha der ikke længere skal behandles, uddyber Thomas Nitschke. 

Ud over besparelser ved sprøjtning, er der også besparelser på f.eks. udsæd og gødskning ved at implementere autostyring, hvor graduering og minimering af overlap giver øget udbytte og sikrer mere ensartede afgrøder på marken.

Reduktionen i overlap ved at gå fra sektionsafluk til dyseafluk på marksprøjten ligger for Bornholm på 1,3%. Det er en forholdsvis lille besparelse for en større investering, men her kan hensyn til anvendelsen ved f.eks. højværdiafgrøder og muligheden for spotsprøjtning på dyseniveau tale for en investering.

Kæmpe besparelse ved reduktion af overlap

I 2021 har Danmarks statistik1) opgjort danske landmænds brug af RTK og sektionsstyring til i alt 53% af det danske dyrkede areal på 2.633.437 ha. Hvis vi kigger på det areal der således ikke dyrkes med RTK sektionsstyring er den potentielle besparelse på næsten 50.000 ha. årligt overlap i Danmark. Hvis vi sætter denne besparelse til 2.000 kr. pr. ha. er det i alt 100 mio. kr. om året.

Hvad har vi gjort?

Hos 10 udvalgte Bornholmske landmænd har vi, i samarbejde med Bornholms Landboforening, fulgt den aktuelle sprøjtning i marken med en GPS-tracker (helt almindelig tilgængelig løbeapp) og her ses et eksempel på den aktuelle kørsel (til venstre) og Visualiseringen af samme mark (til højre):

Overlap uden RTK og sektionsstyring - venstreplaceresOverlap med RTK-GPS og sektionskontrol, højde 400 pixels

Kigger vi på overlap på denne mark, viser visualiseringen, at der er 11,8% overlap uden RTK og sektionsstyring (til venstre) og hvis der anvendes RTK-GPS og sektionskontrol på dyseniveau reduceres overlap til 3,7% (til højre):

Overlap - Visualisering - Rød - VenstreOverlap - Visualisering - Sort - Højre

Flere muligheder

Visualiseringsværktøjet, der er udviklet med midler fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet, giver også mulighed for at vise den mest optimale placering af sprøjtespor, så der opnås mindst muligt overlap, og det kan desuden være en øjenåbner for landmanden i vurderingen af besværlige områder af marken, som måske med fordel kan udtages af driften, vurderer Thomas Nitschke.

1) Nyt: Fortsat vækst i præcisionslandbrug - Danmarks Statistik (dst.dk)