Stort uudnyttet potentiale i brugen af kunstig intelligens i danske produktionsvirksomheder

Henrik  Jacobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 15.

-

Stort uudnyttet potentiale i brugen af kunstig intelligens i danske produktionsvirksomheder

Pressemeddelelse publiceret den 30. maj 2024

Der er stort potentiale, når det kommer til brugen af kunstig intelligens i produktionsvirksomheder. Alligevel er det langt de færreste virksomheder, der udnytter teknologiens mange muligheder til fulde, viser ny rapport.  


Selv om en stor del af danske virksomheder anerkender, at der er et stort potentiale i brugen af kunstig intelligens, AI, i produktionen, tøver virksomhederne med at indføre AI i deres egen produktion.

Ifølge rapporten "Robotteknologi og kunstig intelligens i dansk industri: Udbredelse, potentiale og udfordringer" fra Teknologisk Institut ser 84 procent af virksomhederne et potentiale i brugen af kunstig intelligens, mens de kun i begrænset omfang indfrier det i dag. Kun to procent af virksomhederne ser sig selv som frontløbere på området.  

Formålet med rapporten er at afdække udbredelsen af robotteknologi og kunstig intelligens i dansk industri. Derudover undersøger den virksomhedernes motivation, de oplevede fordele ved robotteknologi og AI samt udfordringerne ved implementeringen.  

Anerkender potentialet 

– Der er ingen tvivl om, at store dele af industrien anerkender potentialet ved brugen af kunstig intelligens i produktionen. Men selvom potentialet er velkendt, så er der fortsat tale om en forholdsvis ung teknologi, og derfor er erfaringerne med implementering af AI-løsninger i produktionen også begrænsede. Dermed står vi også tilbage med et stort uudnyttet potentiale i brugen af kunstig intelligens i produktionsvirksomhederne, siger teknologichef Kurt Nielsen, Teknologisk Institut.  

I de seneste år har kunstig intelligens for alvor vundet indpas i virksomhedernes bevidsthed. Især frit tilgængelige AI-værktøjer, baseret på store sprogmodeller, har bragt AI op på listen over vigtigste temaer i mange bestyrelseslokaler.

For produktionsvirksomheder er mulighederne ikke kun relateret til sprogmodeller, der kan skabe tekst, men også automatisering af flere underprocesser, baseret på maskinlæring. Nogle af de indlysende use-cases for maskinlæring er f.eks. inspektion, forebyggende vedligehold, kvalitetskontrol og ressourceoptimering.  

Barrierer for brugen af kunstig intelligens

Ifølge undersøgelsen er der én bestemt faktor, der i særdeleshed er med til at bremse udbredelsen af kunstig intelligens. Således svarer 62 procent af virksomhederne, at den største barriere for implementering af AI er mangel på viden og kompetencer.  

Derudover oplever knap hver fjerde virksomhed (23 procent), at datahåndtering udgør en barriere for implementeringen af AI, mens hele 22 procent er usikre på, hvad barriererne konkret er. Til gengæld er man åbne overfor indførsel af kunstig intelligens i virksomhederne. Blot fem procent af virksomhederne svarer således, at modstand blandt medarbejderne er en udfordring for udbredelsen af AI i virksomhedsdriften. 

– At der er åbenhed over for den kunstige intelligens, er et vigtigt første skridt mod en højere grad af udbredelse af teknologierne. Men det kræver noget at kaste sig over disse avancerede teknologier. Selvom man ikke behøver være ekspert, kræver det viden, kompetencer og et dedikeret fokus at implementere robotteknologi og AI med succes. I sidste ende kan dette bidrage til en øget konkurrenceevne, et bedre fysisk arbejdsmiljø, og løse udfordringer omkring mangel på arbejdskraft i fremtiden, siger centerchef Henrik Jacobsen, Teknologisk Institut.  

Instituttet vurderer, at brugen af kunstig intelligens bliver en af de mest potentielt afgørende teknologier i Danmark i de næste fire til fem år.   

– AI har potentialet til at forandre mange af de måder, vi løser opgaver på i dag, f.eks. ved at gøre robotterne mere intelligente, og det kan bidrage til en stor produktivitetsstigning. Derudover kan AI også skabe helt nye typer af services og dermed åbne for nye markeder. Derfor er AI en essentiel faktor for at bevare Danmarks konkurrenceevne og produktion, fastslår teknologichef Kurt Nielsen.  

Download rapporten "Robotteknologi og kunstig intelligens i dansk industri: Udbredelse, potentiale og udfordringer"
 

Fem forslag fra Teknologisk Institut: Sådan kan din produktionsvirksomhed vurdere indførsel af kunstig intelligens

1. Udvikling af interne uddannelsesprogrammer

Investér i skræddersyede uddannelsesprogrammer, der fokuserer på AI og dets anvendelse i produktionsmiljøer

2. Samarbejde med vidensinstitutioner

Etablér partnerskaber eller samarbejdsprojekter med universiteter, tekniske skoler, GTS'er (eksempelvis Teknologisk Institut) eller deltag i eksisterende samarbejdsprojekter og -initiativer

3. Rekruttering af AI-specialister

Rekruttér medarbejdere, der besidder viden og færdigheder til at arbejde med AI i produktionsmiljøer

4. Videndeling gennem netværksgrupper og uformelle netværk

Opsøg viden og erfaringer gennem deltagelse i netværksgrupper og uformelle netværk – både internt i virksomheden og på tværs af branchen

5. Samarbejde med private, eksterne rådgivere

Samarbejd med engagerede eksterne rådgivere med særlige kompetencer inden for AI, som kan tilbyde dybdegående ekspertise og støtte til specifikke projekter


Om undersøgelsen

Undersøgelsen i sin helhed er baseret på en kombination af metoder. Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse og gennemført syv dybdegående interviews med repræsentanter for udvalgte virksomheder.

For at tegne det store billede af robotters udbredelse i danske virksomheder i årene 2023 og 2024, har Teknologisk Institut gennemført spørgeskemaundersøgelser i henholdsvis 2023 og 2024 med topledere og produktionsledere fra industrivirksomheder.

Analysen er udført som et led i arbejdet med resultatkontrakterne PI1 og PI2, der er finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. 

Rapporten offentliggøres i forbindelse med arrangementet ROBOTBRAG 2024 den 30. maj i Odense, hvor der udstilles eksempler på over 100 robot- og AI-løsninger.