Teknologisk Institut og Kontrolordning for Ledningsrenovering?

Flemming  Springborg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 89.

Kontrolordning for ledningsrenovering 2

Teknologisk Institut og Kontrolordning for Ledningsrenovering?

Så vidt vides er den danske Kontrolordning for ledningsrenovering den første af sin slags i verden. Kontrolordning for ledningsrenovering er en upartisk og frivillig ordning, som er etableret af NO DIG-gruppen efter flere års pres fra nogle af de største danske kommuner, der anvender renoveringssystemer og andre opgravningsfri systemer til ledningsfornyelse. NO DIG-gruppen udgør den ene af 2 medlemsgrupper under Rørtekniksektionen i Dansk Byggeri.

Kontrolordning for ledningsrenovering har eksisteret siden 1997, hvor det stiftende årsmøde blev holdt den 21. marts. Kontrolordningen havde da været under forberedelse i en årrække, idet Vedtægter og Tekniske bestemmelser skulle udarbejdes, medlemmer til kontroludvalget skulle udpeges, og adskillige prøvninger af strømpeforinger skulle udføres som en konsekvens af optagelsesbetingelserne. Kontroludvalget består af tre brugerrepræsentanter.

Rørcentret, Teknologisk Institut blev i 1993 engageret af NO DIG-gruppen til at rådgive om udformningen af kontrolordningens kontrolgrundlag. Senere i udviklingsprocessen i 1996, da kontroludvalgets medlemmer var udpeget, blev Rørcentret tilknyttet kontrolordningen som teknisk konsulent for kontroludvalget.
 

FORMÅL

Ledningsfornyelse med opgravningsfri systemer gør det nødvendigt at anvende en anden form for kvalitetssikring end den, der anvendes ved traditionel opgravning, hvor kvalitetssikringen primært omhandler anlægsarbejdet, og hvor ledningssystemet sammensættes af fabriksfremstillede komponenter. Derfor blev der i Danmark oprettet en kontrolordning for opgravningsfri ledningsfornyelse. Kontrolordningen administreres af et uafhængigt kontroludvalg og kaldes ”Kontrolordning for ledningsrenovering”.

Formålet med kontrolordningen er at sikre, at entrepriser, der udføres med fornyelsessystemer der er optaget i ordningen, gennemføres i overensstemmelse med såvel virksomhedens godkendte kvalitetshåndbog som virksomhedens godkendte deklaration for det pågældende fornyelsessystem.

Ordningens kontrolgrundlag er nøje beskrevet i et sæt tekniske bestemmelser.

De tekniske bestemmelser er udarbejdet, og bliver løbene revideret, i harmoni med de europæiske og internationale standarder på området.  

Kontrolordningen omfatter for tiden:

  • Strømpeforing af gravitationsafløbsledninger
  • Stramforing af gravitationsafløbsledninger
  • Rørsprængning af gravitationsledninger
  • Rørsprængning af vandledninger
  • Overgansprofiler.

I tilknytning til kontrolordningen er der udarbejdet regler for statisk dimensionering af såvel strømpeforing, rørsprængning samt stram foring. Virksomheder, der har systemer optaget i kontrolordningen er forpligtet til at anvende disse dimensioneringsregler. Virksomheder, der er optaget i kontrolordningen med strømpeforing, er yderligere forpligtet til at udtage og prøve emner fra en vis del af produktionen.

Her kan du læse mere om Kontrolordning for Ledningsrenovering: www.kontrolordninger.dk