Teknologisk Institut opruster på Big Science-området

Nikolaj  Zangenberg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 94.

CERN

Teknologisk Institut opruster på Big Science-området

Foto: CERN

Big Science er den populære betegnelse for store, internationale forskningsfaciliteter, hvis etablering og drift kræver en fælles international indsats. Danmark er medlem af en række europæiske Big Science-organisationer og som medvært på neutronfaciliteten European Spallation Source (ESS) i Sverige er Danmark for alvor ved at blive en Big Science-nation.

Teknologisk Institut har nu etableret et Big Science Center, som skal styrke Instituttets indsats i at hjælpe danske virksomheder med at høste værdien fra store, internationale forskningsfaciliteter såsom partikelacceleratoren CERN i Schweiz og neutronkilden European Spallation Source (ESS) i Sverige. Det nye center skal både hjælpe virksomheder, som kan blive potentielle leverandører til Big Science-organisationerne, og virksomheder, som skal have lettere adgang til Big Science-faciliteternes analyseværktøjer. 

- Der er stor prestige forbundet med at være vært for en facilitet af den kaliber, som kan understøtte de stærke nationale forskningsmiljøer. ESS er samtidig en stor investering for et lille land som Danmark, og det er derfor vigtigt, at dansk erhvervsliv får de bedste betingelser for at udnytte faciliteten – både som leverandører af højteknologiske komponenter og til at udnytte facilitetens analysemuligheder, siger Mikkel Agerbæk, direktør på Teknologisk Institut.

Muligheder for specialleverandører og nye analysemetoder
Teknologisk Instituts indsats på Big Science-området startede i 2010, i et samarbejde med DTU, med etableringen af et netværk af virksomheder, som leverer produkter og ydelser til Big Science-markedet.

I dag er der over 250 medlemmer i netværket BigScience.dk, og i februar 2018 var BigScience.dk, sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet, vært ved det allerførste ”Big Science Business Forum”, hvor Big Science-organisationer og virksomheder fra hele verden mødtes for at netværke omkring kommende investeringer og leverandørmuligheder hos faciliteterne.

Danske virksomheder kan også få gavn af Big Science-faciliteterne ved at få lavet analyser med røntgen- og neutronteknikker. ESS, som pt. er under etablering i Sverige, vil blive verdens stærkeste neutronkilde, og f.eks. kan neutronerne trænge igennem metaller og detektere fejl som fører til metaltræthed i vindmøller og flykonstruktioner.

I 2017 startede Teknologisk Institut en indsats rettet mod virksomheder, der ved at bruge de avancerede teknikker til at karakterisere deres materialer, kan opnå forbedrede produkter og processer.

Aktiviteterne omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Nye, fælles indsatsområder
For at styrke begge disse retninger, er Big Science-området blevet et strategisk indsatsområde for Teknologisk Institut. Chef for det nye center bliver Nikolaj Zangenberg, som har erfaring som materialeforsker på Aarhus Universitet og gennem de seneste ti år på Teknologisk Institut har arbejdet direkte sammen med mange danske virksomheder. Han glæder sig til at udbygge indsatsen:

- Der er et globalt fokus på, at de store investeringer i Big Science-faciliteterne fører til innovation i erhvervslivet. Med ESS under opbygning tæt på Danmark, har vi en oplagt mulighed for at definere og udnytte synergierne mellem teknisk videnskab og industri på området, siger Nikolaj Zangenberg.

Med oplæg og deltagelse i paneldebatter i både Vancouver, Bruxelles og til Big Science Business Forum i København, har 2018 været året, hvor Teknologisk Institut for alvor har markeret sig inden for Big Science. Og med det nye Big Science Center forventer Instituttet i endnu højere grad fremover at være med til at finde svar på spørgsmålet: hvordan får virksomheder mest muligt ud af investeringerne i Big Science?

Yderligere oplysninger
Direktør Mikkel Agerbæk, Teknologisk Institut, mobil 7220 1890, mail: mag@teknologisk.dk og centerchef Nikolaj Zangenberg, mobil 7220 2494, mail: nzg@teknologisk.dk.