Teknologisk Institut vil sikre danske virksomheders vækst og konkurrencedygtighed med 3D-print

Mikkel  Agerbæk

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 90.

3D-print - Bedre innovation

Teknologisk Institut vil sikre danske virksomheders vækst og konkurrencedygtighed med 3D-print

Pressemeddelelse publiceret den 31. marts 2022.

Ny resultatkontrakt skal hjælpe danske virksomheder med at matche international efterspørgsel ved øget brug af 3D-print i produktionen.

Hos Teknologisk Institut er det en klar målsætning, at flere danske virksomheder får brugt de mange muligheder, 3D-print har. Implementeringen af 3D-print i den danske fremstillingsindustri er et vigtigt element i den globale digitale omstilling, som 3D-print er en naturlig forlængelse af. Derfor vil Teknologisk Institut i løbet af de næste fire år i en ny resultatkonktrakt give danske virksomheder unik adgang til både udstyr og rådgivning, der sikrer, at de kan udvikle de nødvendige kompetencer inden for produktion og håndtering af 3D-print.

For at den danske fremstillingsindustri kan matche den internationale efterspørgsel og det stigende pres fra udenlandske konkurrenter, vil Teknologisk Institut hjælpe mellemstore og mindre danske virksomheder med implementeringen af 3D-print.

- De danske virksomheder er desuden økonomisk udfordrede i brugen af 3D-print – både fordi udstyret er omkostningstungt, og fordi de mangler viden og adgang til pilotproduktion. Det skal selvfølgelig ændres. På Teknologisk Institut har vi derfor et ønske om at fjerne de barrierer, danske virksomheder står over for, så de kan komme i gang med at udnytte de produktionsmæssige fordele: Vi har nemlig allerede det dyre udstyr og dygtige fagfolk inden for 3D-print og printet elektronik, fortæller Mikkel Agerbæk, divisionsdirektør på Teknologisk Institut.

Danske virksomheder skal gribe mulighederne ved 3D-print
- Målsætningen for Teknologisk Institut er, at danske virksomheder griber de mange muligheder, 3D-print har. Bliver mulighederne grebet, vil det stille fremstillingsindustrien i Danmark i en stærkere position i forhold til efterspørgsel på det globale marked – og står den danske fremstillingsindustri stærkere globalt, baner det vej for vækst og udvikling, hvilket fastholder og skaber nye arbejdspladser i Danmark, tilføjer Mikkel Agerbæk.

Overordnet set er det målsætningen hos Teknologisk Institut at give danske virksomheder den oplagte mulighed for at løfte niveauet af fleksibilitet, agilitet og robusthed og derved skubbe fremstillingsindustrien i Danmark i den rigtige retning.

Demo-cases og værdikæden er i fokus
I implementeringen af 3D-print hos de danske virksomheder er democases helt centralt, og forventningen hos Teknologisk Institut er, at over 300 danske virksomheder vil deltage med henblik på at få erfaring med, hvordan man anvender 3D-print på den mest fordelagtige måde.

- Målet er at udbrede anvendelsen af 3D-print generelt, og gennem democasene kan de danske virksomheder få faglig indsigt og viden og på den måde, bliver de bedst muligt klædt på til at stille krav til 3D-printede emner. Det giver tilmed en større sikkerhed for, at emnerne i 3D-print efterlever det, virksomhederne har bestilt, siger Mikkel Agerbæk.  

Han påpeger, at democasene er en oplagt mulighed for at få indblik i additive fremstillingsteknologiers mange anvendelsesområder: Industriel 3D-print i metal baseret på Powder Bed-teknologier, tyndfilmsbelægninger baseret på PVD- og acceleratorteknologier samt Inkjet-printteknologier og sensordesign baseret på nye nanomaterialer. Alle disse områder kan bidrage til mere fleksibel og skræddersyet produktion af fx komplekse emner med specielle egenskaber.

Overordnet planlægges der i resultatkontakter et tæt samarbejde med forskellige aktører, såsom Erhvervshusene, MADE Digital, MADE Materialer, de nye netværk som fx Food & Bio Cluster Denmark, CLEAN, national klynge for life science og velfærdsteknologi, Medicon Valley Alliance (MVA), Center for Industri, m.fl.

Ud over democases har Teknologisk Institut fokus på at servicere hele værdikæden fra design, udvikling, pilotproduktion, produktion, kvalitetskontrol til dokumentation og vidensdeling. Hertil stiller Teknologisk Institut op med hjælpemidler til rådighed i form af udstyr og viden fra fagfolk til rådighed, hvilket giver de danske virksomheder de rette kompetencer til at arbejde med 3D-print samt mulighed for at skabe netværk i fremstillingsindustrien.

Format og slutmål
Slutmålet for Teknologisk Institut er i løbet af de fire år at få opbygget en fagligt stærk og udstyrstung Test-, Demonstrations- og Udviklingsfacilitet (TDU), som kan gavne dansk industri og sætte fokus på industrielt anvendte additiver fremstillingsteknologier. Samtidig vil TDU’en lukke et identificeret hul i markedet ved at bygge på mere end 10 års udviklingsaktiviteter, mere end 30 FoU-projekter, en solid markedsindsigt og ikke mindst mere end 100 mio. DKK, som Teknologisk Institut har investeret i strategisk udvalgte state-of-the-art additive teknologier.

Arbejdet med at få danske virksomheder i gang med additive fremstillingsteknologier er en del af resultatkontrakten Additive fremstillingsteknologier – Innovativ værdiskabelse i dansk fremstillingsindustri, som er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og foregår i perioden 2021-2025.

Læs mere her

Yderligere oplysninger

Resultatkontrakter indgås mellem de syv GTS-institutter, herunder Teknologisk Institut, og Uddannelses- og forskningsministeriet for at styrke innovation og konkurrencekraft i dansk erhvervsliv gennem ny teknologi. GTS står for Godkendt Teknologisk Service og GTS-institutterne tilbyder en kæde af teknologiske kompetencer, der rykker grænsen for, hvad der er muligt for virksomheder i hele landet.

Læs mere om resultatkontrakter