Telemedicin som ny dansk styrkeposition – aftenarrangement

Martin  Sluth

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 76.

Telemedicin som ny dansk styrkeposition – aftenarrangement

Fyrarftensarrangement i Taastrup den 27. marts 2014.

Første del foregår i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup kl. 16.30-18.00
Årets erhvervsbyggeri 2013 – Oplæg og guidet rundtur ved bygherre Jesper Boesen.

At opføre et nyt og fælles hus er en historisk beslutning, som styrker både hver enkelt organisation og den samlede indsats for at give Danmarks næsten 600.000 mennesker med handicap bedre mulighed for et liv på lige fod med andre borgere.

Der er med Handicaporganisationernes nye hus skabt et byggeri, der vil danne skole for en komplet integration af tilgængelighedshensyn i moderne kontorbyggeri - uden at det gør byggeriet dyrere.
Vi bygger ikke blot Danmarks, men verdens første kontorhus, som alle kan bruge:

Huset er designet i alliance med førende eksperter i byggeri, brugerinvolvering og tilgængelighed, og ambitionerne er indfriet ved hjælp af en nyskabende byggeproces, der aktivt har involveret de fremtidige brugere. Det repræsenterer et markant løft i tilgængeligt byggeri, så alle med handicap får langt lettere adgang til at færdes uhindret og deltage aktivt i arbejds- og samfundslivet. Derved frisættes ressourcer, som handicaporganisationerne kan bruge til sin kerneopgave: at tilbyde de almindelige medlemmer den professionelle rådgivning og de sociale aktiviteter, de efterspørger.

Anden del foregår på Teknologisk Institut, Gregersensvej 1 bygning 1, Konferencesalen, 2630 Taastrup kl.18.20 - 21.00

Sundhed og velfærd og teknologi; mange elementer skal spille sammen for at opnå den bedst mulige oplevelse for borgere og sundhedsprofessionelle overalt. 
Hvordan skal teknologi understøttet opgaveløsning se ud? Hvilke udfordringer skal den kunne løfte? Hvad skal målene være?

  • Sundhed og velfærd - en ny styrkeposition på Teknologisk Institut v/ Jane Wickmann, direktør, Teknologisk Institut
  • Teknologier og byggerier som understøtter livskvalitet for mennesker med hjerneskader v/ Svend-Erik Andreasen, direktør for Hjerneskadeforeningen
  • Brugerinvolvering – et nødvendigt håndgreb for at imødekomme målgruppernes behov v/ Helle Boelsmand Bak, human factors konsulent, FORCE Technology
  • Bedre teknologi til borgere og sundhedsprofessionelle, understøttet af vækst hos leverandører og serviceudbyderne v/ Birgit Lübker, projektchef, Teknologisk Institut

Der er gratis parkering både ved Handikapforeningernes Hus og hos Teknologisk Institut.

Forplejning
Der serveres en sandwich, vand og kaffe.