Testbygning af træ afprøver fremtidens byggematerialer

Juan  Farré

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 10.

Nyt byggeri i Taastrup 2024

Testbygning af træ afprøver fremtidens byggematerialer

Pressemeddelelse publiceret den 12. april 2024.

Et nyt test- og demonstrationsbyggeri af træ er på vej på Teknologisk Institut i Taastrup. Byggeriet skal demonstrere samt teste brugen af biobaserede byggematerialer, som kan bidrage til den grønne omstilling i byggeriet.

Med opførelsen af en ny bygning, Build-in-Wood Demonstrator, på Teknologisk Institut i Taastrup tages der i disse dage hul på et byggeprojekt, som kan få stor betydning for byggebranchens omstilling til en mere bæredygtig fremtid.

Bygningen, der forventes færdig i august 2024, er designet med det formål at afprøve og videreudvikle brugen af træ og andre biobaserede materialer, som kan bidrage til den grønne omstilling i byggeriet.

- Byggebranchen står for 22 procent af Danmarks CO2-aftryk, så det er nødvendigt med innovation og nytænkning for at reducere det aftryk. Træbyggeri er én af løsningerne, men det byder på en række tekniske udfordringer, som kræver forskning, innovation og afprøvning. Ved at opføre test- og demonstrationsfaciliteter i fuldskala gør vi det nemmere for vi byggebranchen at gå nye veje. Vores mål er at bidrage aktivt til udviklingen af mere bæredygtigt byggeri, som også giver muligheder for dansk eksport og arbejdspladser, siger adm. direktør Juan Farré, Teknologisk Institut.

Designet til adskillelse

Den 340 m2 store bygning i to etager er baseret på en bærende konstruktion af limtræsøjler og -bjælker samt etagedæk i krydslamineret massivtræ, CLT, og lette facader af træ. Konstruktionen har særlig fokus på akustik, fugt og brandsikkerhed. Desuden er bygningen designet til adskillelse, så stort set alle bygningsdele kan udskiftes. Denne fleksibilitet giver branchens forskellige parter en enestående mulighed for at afprøve og dokumentere nye innovative byggematerialer, bygningskomponenter og -systemer i fuld skala under realistiske forhold.

- Testbygninger som Build-in-Wood Demonstrator er meget sjældne, og flere kommercielle producenter har allerede udtrykt interesse i at anvende bygningen til eftervisning og demonstration af materialer og byggetekniske løsninger. Sideløbende med det fysiske byggeri opbygges en digital tvilling, der kan følge bygningens tilstand og behov for vedligehold, som holder styr på alle detaljer og kan være med til at dokumentere materialernes effekter og vedligeholdelsesbehov, siger direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut.

Hun forventer, at bygningen også vil blive flittigt anvendt i fremtidige EU-projekter samt nationale og fondsstøttede projekter.

Reducere klimapåvirkning

Bygge- og anlægssektoren står for 33 procent af det samlede materialeforbrug, 24 procent af det samlede energiforbrug og 40 procent af den samlede affaldsmængde i Danmark ifølge en ny rapport fra Byggeriets Handletank for Bæredygtighed fra januar 2024. Med et stigende befolkningstal og dermed også et stigende behov for flere boliger er der behov for at finde mere bæredygtige løsninger. Øget brug af træ og biobaserede materialer i byggeriet kan være med til at reducere byggeriets klimapåvirkning.

Nyt byggesystem

Build-in-Wood Demonstrator er finansieret af Teknologisk Institut, EU-projektet Build-in-Wood, og ca. 20 sponsorer bidrager med materialer og komponenter til bygningen. Build-in-Wood er et fælleseuropæisk innovationsprojekt, der har til formål at fremme brugen af træ i byggeindustrien.

Den nye bygning demonstrerer og afprøver i første omgang et nyt byggesystem i træ optimeret til etagebyggerier, der er udviklet i Build-in-Wood-projektet. Et slags standardiseret byggesæt af bærende konstruktioner og lette facadeelementer af træ, der udnytter fordelene ved præfabrikation, og som kan bruges i sammenhæng eller hver for sig til nybyggeri, renovering og tilbygninger. Der er bl.a. udviklet en særlig akustisk løsning, som i laboratoriet har haft gode resultater og nu afprøves i praksis.

- Træ og biobaserede materialer kommer formentlig til at spille en større rolle i fremtidens byggeri. Allerede nu ses flere større byggerier i Danmark og i udlandet, hvor fugt, akustik og brandsikkerhed giver nogle særlige udfordringer. Bygningen vil give unikke muligheder for test af nye løsninger og anvisninger på, hvordan disse udfordringer kan løses i praksis, siger centerchef Niels Morsing, Teknologisk Institut.

Fakta

Bygningen er en toetagers træbygning på i alt ca. 340 m2. Den er baseret på en konstruktion af limtræssøjler og -bjælker, dækelementer i krydslamineret massivtræ, CLT, og lette facader af træ - et byggesystem, som er udviklet i EU-projektet Build-in-Wood, ledet af Teknologisk Institut. Bygningen inkluderer et laboratorium på ca. 70 m2 og kontor/møderum på ca. 80 m2 samt køkken- og toiletfaciliteter. Bygningen opføres på Teknologisk Institut ved Helgeshøj Allé i Taastrup.

Bygningen er skabt, så stort set alle dele og elementer – gulve, vægge, facader mv. – kan udskiftes. På den måde kan virksomheder få testet bæredygtige løsninger og materialer under realistiske forhold i en rigtig bygning, fx med hensyn til akustik, indeklima, isoleringsevne og fugt.

Der opbygges en digital tvilling af bygningen, der opsamler data fra sensorer placeret i den virkelige bygning, der fx registrerer data om fugt og temperatur. Den digitale tvilling fungerer som en virtuel kopi af bygningen, der holder styr på alle detaljer og muliggør intelligent beslutningstagning. Dette giver mulighed for at optimere energiforbruget, forudsige vedligeholdelsesbehov og sikre, at alt fungerer effektivt uden manuel indgriben.  

Bygherre: Teknologisk Institut 
Arkitekt: Waugh Thistleton Architects 
Entreprenør: Adserballe & Knudsen  

Yderligere oplysninger

Pressekontakt

  • Formidlingskonsulent Maja Skovgaard, Teknologisk Institut, mobil: 7220 2391,
    mail: mskd@teknologisk.dk.

Faglig kontakt

  • Direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut, mobil: 7220 2220, mail: meg@teknologisk.dk,
    centerchef Niels Morsing, Teknologisk Institut, mobil: 7220 2312, mail: nmo@teknologisk.dk.

Illustration: Waugh Thistleton Architects.