Tømning af svømmebassiner - Teknisk information, udarbejdet af Svømmebadsteknologi

Brian  Krogh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 55.

Tømning af svømmebassiner - Teknisk information, udarbejdet af Svømmebadsteknologi

Svømmebassin, fyldt med vand

Inden tømningen påbegyndes skal du sikre dig, at der ikke er risiko for, at det tomme bassin kan blive udsat for et skadeligt tryk fra høj grundvandsstand.

Du bør tømme bassinet langsomt for at undgå et for højt vandtryk bag klinkerne, og for at undgå opstuvning i afløbssystemet og overbelastning af spildevandsrensningsanlægget. En praktisk regel for tømning af bassinet siger ca. 1 meter vandstandssænkning pr. døgn. Vær opmærksom på, at når den dybe del af bassinet skal tømmes, så skal bortledning reduceres for ikke at bassinet tømmes for hurtigt.

Temperatur og fugtforholdene i bassinbetonen og klinkebelægningen bør udsættes for så små ændringer som muligt, medens bassinet står tomt. Det er derfor en god ide at holde overfladerne konstant fugtige, og evt. overdække områder med plastfolie. Ved foliebeklædte eller malede bassiner gælder primært hensynet til risikoen for overbelastning af afløbssystemet og rensningsanlægget ved for hurtig bassintømning.

Du bør fylde bassinet igen relativ langsomt, og vandtemperaturen bør være i nærheden af temperaturen på den tomme bassinkonstruktion for at undgå farlige og pludselige temperaturspændinger.

Start vandcirkulationen og opvarmningen så hurtigt, som det er praktisk muligt, og vandtilspædningen bør primært ske via bassinets udligningsbeholder, så vandet er filtreret, inden det kommer i bassinet. Husk, at det er vigtigt, at klorindhold og pH-værdien straks reguleres til korrekte niveauer i bassinvandet, når du har påbegyndt vandpåfyldningen og medens vandpåfyldningen pågår.

God arbejdslyst!