Trykluft

Simon  Kvindal

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 04.

Trykluft

Trykluft

Når der bruges åndedrætsværn forsynet med trykluft, skal det sikres at brugeren ikke bliver udsat for sundhedsskadelige påvirkninger.

Luftforsyningen kan blive kontamineret enten via selve trykluftanlægget, eller hvis indsugningsluften er kontamineret på forhånd. Der er altså risiko for oliedampe eller organiske opløsningsmidler i luften. Teknologisk Instituts målinger kan vise, om den luft, som føres ind i åndedrætsværnet, er ren og tør.

Forurenet åndemiddelluft kan bl.a. give hoste, hovedpine, eksem, allergi, infektion, gener i luftvejssystemet og forgiftninger. Der er derfor vigtigt at have kontrol over kvaliteten af luften i åndedrætsværn.

Arbejdstilsynet har angivet acceptværdier (se tabel nedenfor) for diverse kemiske komponenter, som kunne tænkes at komme ud af kontrol, hvis ikke man har taget nødvendige forholdsregler i opsætningen af sit system.

Teknologisk Institut kan hjælpe dig med

  • At dokumentere, om luften er uden variationer i kvaliteten og egnet til indånding. Herunder målinger for kemiske eller mikrobiologiske komponenter, som kan være skadelige for brugeren
  • At tolke resultater og løsninger, hvis der skulle være et problem

Trykluft til åndedrætsværn - Tabel

Tabel: Arbejdstilsynets acceptværdier for trykluft til åndedrætsværn, iht. At-vejledning D.5.1-1.

Åndemiddelluftens indhold af olie, partikler og organiske opløsningsmidler bestemmes ved opsamling på filter eller kulrør samt efterfølgende analyse.

Søger du målinger af andre komponenter eller tjek af luftkvalitet, så se oversigten