Udvikling af partikelfilter til Ærøfærgerne

Morten  Køcks

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 80.

Ærøfærgen

Udvikling af partikelfilter til Ærøfærgerne

Teknologisk Institut har i samarbejde med Dinex A/S og Ærøfærgerne A/S udviklet et partikelfilter til Ærøfærgerne.

I projektet har Teknologisk Institut været ansvarlig for karakterisering af færgens emissioner, før og efter installering af partikelfilteret, og herunder online-karakterisering af nanopartikler. Dinex A/S har haft ansvar for udvikling og dimensionering af filteret.

Skibsemissioner er særligt relevante i et land som Danmark med mange skibsruter mellem øer og landsdele, og specielt i havnebyer kan partikelkoncentrationen være forhøjet med gener til følge for beboere og medarbejdere.

Der er stor national og international erfaring med partikelfiltre til fx lastbiler og busser, som er underlagt særlige krav til partikelemissionen. At installere et partikelfilter på en færge kræver derimod nytænkning og stiller helt særlige tekniske krav. I øvrigt er det i dag ganske frivilligt for operatøren at installere partikelfilter på en færge, men branchen mødes løbende med større og større krav til emissionen, som også i fremtiden forventes at omfatte partikler.

Det 2-årige projekt, som var medfinansieret af Miljøstyrelsen, har resulteret i en løsning med et velfungerende maritimt partikelfilter, der reducerer partikeludledningen markant. Den synlige røgudvikling, som specielt ses ved havnemanøvrer, reduceres ligeledes til et minimum. Det er dokumenteret, at partikelfilteret fjerner mere end 90 % af nanopartiklerne, og med stor sandsynlighed fjernes i realiteten mere end 99 % af partiklerne (divergens pga. utætte bypass-ventiler). Filteret har nu været funktionsdygtigt i flere år.

Et afledt projekt er udvikling og installation af en SCR-katalysator på færgen med henblik på NOx-reduktion. Arbejdet forventes udført inden udgangen af 2015.

Udstyr til onlinemåling - skib

Udstyr til onlinemåling af gas- og partikelemission, direkte i skorstenen.