Ukonventionelt, men godt

Lars  Germann

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 00.

Billedet viser et udsnit af en IBC med et skilt, hvor man kan se CO2-besparelsen ved bæredygtig genanvendelse af industrielt plastaffald. Billedet er brugt til lederen i Plast og Emballages Medlemsinformation nr. 2-2023. Må IKKE bruges uden godk. fra bbi

Ukonventionelt, men godt

Plast og Emballage har netop deltaget i Interpack 2023, som er verdens største messe for emballage-industrien. Meget var som det plejer, men særligt den cirkulære økonomi, bæredygtighed og CO2-reduktion var et gennemgående tema – både i forhold til optimering af produktionsmetoder, og specielt i forhold til produktudformninger og materialevalg. De internationale emballagekonventioner er ikke kendt for at ændre sig hurtigt, men denne gang er der åbnet for en øget cirkularitet i form af genanvendt plast – dog med visse begrænsninger.

De internationale konventioner omkring transport af farligt gods har i mere end 50 år dannet basis for sikker distribution og håndtering af ætsende kemikalier, smittefarlige stoffer, og andre risikobetonede produkter. Historisk daterer arbejdet sig tilbage til 1950’erne, og siden da er konventionerne blevet gennemarbejdet og implementeret som lovgivning.

I vedhæftede artikel gennemgår vores fagspecialist på området Morten Pedersen den seneste 2023 opdatering af ADR-konventionen. For mange af vores medlemmer er godkendelse af emballager til farligt gods i henhold til ADR-konventionen vigtigt, og derfor er de tekniske ændringer gennemgået i en særskilt artikel.

Hos Plast og Emballage er vi særligt opmærksomme på ændringerne i afsnittet om genvunden plast, og som det fremgår er der åbnet mulighed for at særlige typer industrielt plastaffald kan bruges til fremstilling af de såkaldte IBC’s (intermediate bulk containers). Nu må der produceres emner af ”brugt industriemballage”, som er blevet renset og gjort klar til anvendelse til fremstilling af nye emballager. Man skal kunne stole på emballage til farligt gods, så det færdige produkt skal have samme egenskaber som ved forrige godkendelser.

Intentionen om at genanvende brugte beholdere til fremstilling af nye farligt gods beholdere, flugter med den cirkulære tankegang, der også spirer andre steder i industrien: man tager ansvar ved at tage sine brugte produkter tilbage. Logistikken forbundet med at lukke kredsløbet kompliceres dog af det forhold at beholderne med farligt gods repræsenterer en høj værdi, hvorimod de tømte beholdere på nuværende tidspunkt ikke er meget værd; indeholder de rester af et risikobetonet produkt, kan værdien være udslagsgivende negativ. Desuden er transport af luft i form af tomme beholdere kun rentabelt, hvis voluminet er tilstrækkeligt stort.

Vi har set eksempler på udbud, der angiver at beholderne til farligt gods skal støbes i PCR-plast, og selvom det ikke er usædvanligt at man udfordrer det gældende, så er ideen med internationale konventioner netop at forebygge politik, som senere giver bagslag. Hertil kommer at plastressourcer med fremmedlegemer, gør at beholdernes sikkerhedsfaktorer bør forøges, hvilket indebærer ikke-ubetydelige udgifter til nye værktøjer.  

Vores opfordring til danske indkøbere af beholdere til farligt gods, er at skubbe aktivt på cirkularitets-tankegangen ved at præcisere i udbudsmaterialet, at kilden til den genvundne plast skal være rengjorte beholdere af samme type. Selvom alternativet i form af PCR-plastaffald bliver en større og større ressource, så skal plast til farligt gods beholdere begribeligvis være fremstillet af industrielt kvalitetsplastaffald. 

Udvalgsarbejde under FN er ikke kendt for at arbejde hurtigt, men i dette tilfælde følger ADR’en ukonventionelt hurtigt med tiden, hvilket vi alle kan glæde os over. Derfor bifalder vi den præcisering, der åbner mulighed for cirkularitet. Vores bidrag til omlægningen hen imod en mere cirkulær infrastruktur er prøvningsfaciliteter med relativt kort svartid og kompetente inspektører der tilser, at producenterne spiller efter samme spilleregler.  


Online nyhedsmagasin

Vil du modtage nyheder og artikler om plast og emballage i din indbakke? Tilmeld dig vores online nyhedsmagasin her