Upcycling af reststrømme fra produktion og forarbejdning af medicinsk cannabis

Anne Christine Steenkjær Hastrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 02.

Green cannabis plant

Upcycling af reststrømme fra produktion og forarbejdning af medicinsk cannabis

Få inspiration til at værdiforøge din virksomheds cannabisaffald i en ny rapport fra Teknologisk Institut


Opsummering af rapport forfattet af ALE M.T., HINGE, J., HANSEN, N.M.L., og HASTRUP, A.C.S. fra Teknologisk Institut.

Siden 1. juli 2018 har det været muligt at ansøge om licens til dyrkning af medicinsk cannabis i Danmark. Reglerne kan læses i ”Bekendtgørelse om dyrkning, fremstilling og distribution af cannabisbulk og fremstilling af cannabisudgangsprodukter”. For nuværende (Feb. 2021) har 40+ virksomheder fået tilladelse til at dyrke og håndtere cannabis i Danmark.

Den kommercielle produktion af cannabisprodukter har umiddelbart fem værdikædeled: dyrkning, forarbejdning herunder ekstraktion, distribution, detailhandel og laboratorietest. Hvert af disse led har forskellige reststrømme som skal håndteres og som har et potential for at kunne videreforarbejdes til nye ingredienser og produkter.

Reststrømme ved dyrkning
Dyrkning af planterne og forarbejdningen af disse genererer den største mængde biomasse rester som især akkumuleres i forbindelse med rutinemæssig beskæring, høst, kloning, formering. Biomasse ressourcen består af bl.a. blomster, blade, stilke, rodknolde, ubrugelige planter, affald fra kloning osv.

Den anden store mængde reststrøm kommer efter den primære ekstraktion i forarbejdningsleddet, hvor det er planterester, der kan indeholde spor af kemiske eller biologiske reagenser fra forarbejdningen.

Reststrømme ved forarbejdning
Forarbejdning af cannabisbiomasse-rester til bæredygtige, værdifulde ingredienser, biokemikalier og biobrændstoffer kræver en fleksibel kaskade bioraffineringsteknologi. Det kræver et indgående kendskab til de forskellige komponenter i de forskellige dele af cannabisplanten at kunne udvikle sådanne processer, som også er tekno-økonomisk mulige.

I de forskellige plantedele er der dermed forskellige komponenter man går efter eks. har cannabisplantens stængel et højt indehold af fibre og en træagtig kerne med et højt indhold af cellulose og hemicellulose, mens frørester og -pressekage indeholder protein og polysakkarider, der kan omdannes til funktionelle molekyler.

Reststrømme ved ekstraktion
Ekstraktion af cannabinoider foregår typisk med anvendelse af kemiske opløsningsmidler, superkritisk CO2 eller ethanol-ekstraktion. Hvor ekstraktionsprocesser til oprensning af andre fraktioner fra cannabis kan involvere vinterisering, vakuumfiltrering, rotationsinddampning og kortvejsdestillation.

En down-stream process-strategi for cannabisrester kan involvere flere og forskellige konvertering- og bioraffineringsteknologier, herunder kemisk, mekanisk, termofysisk og biokemisk konvertering.

Relevant for hele cannabisbranchen
Rapporten er relevant for hele cannabisbranchen, men også bioraffineringsvirksomheder. Den vil give en forståelse af de forskellige strategier for værdiskabelse fra cannabis reststrømme.

Danmark er en af pionererne inden for medicinsk cannabis i EU, og denne rapport kan tjene som inspiration for mange virksomheder i EU, Canada og USA, der ønsker at værdiforøge deres cannabisaffald.

.