Usikkerhed præger byggeriets digitalisering

Mette  Glavind

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 20.

Industrirobot

Usikkerhed præger byggeriets digitalisering

Rådgiverne i byggebranchen kender til digitale metoder, men håndværkerne på byggepladserne er dårligt rustet til at udnytte dem, viser ny undersøgelse. Derved går byggebranchen glip af digitale produktivitetsforbedringer.

Selv om arkitekter og rådgivere er i fuld gang med at høste fordelene af digitalisering i byggeriet - Build 4.0 - så er håndværkerne på byggepladserne endnu ikke klar.

Det viser nye tal fra Teknologisk Institut, der har interviewet 359 danske virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Derved går byggeriet glip af de effektivitets- og miljøforbedringer, som en bedre udnyttelse af de digitale muligheder ellers ville give.

Undersøgelsen konkluderer, at det især er arkitekter og rådgivende ingeniører, som er klar til Build 4.0-teknologier som droner, robotter, 3D-print, Big Data og machine learning. I den faggruppe bruger 81 procent mindst én af teknologierne. Til gengæld er det på byggepladserne kun 32 procent af håndværkerne og entreprenørerne, der arbejder med mindst én digital teknologi.

- Branchen har gode indledende erfaringer med Build 4.0, men der kan høstes meget store fordele på ressourceforbrug, energiforbrug og kvalitet og værdiskabelse ved øget digitalisering, siger direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut.

Stor gevinst i Build 4.0
Mette Glavind påpeger, at der i Danmark er bundet 5.000 mia kr. i bygningernes værdi. Samtidig står byggeriet for 40 procent af samfundets ressourceforbrug, 40 procent af energiforbruget og 35 procent af affaldsproduktionen. I 2017 estimerede McKinsey Global Institute, at der på verdensplan kan skabes 1.6 billioner dollars i ekstra værdi gennem øget produktivitet i byggeriet.

- Alle i byggebranchen skal i gang med Build 4.0, hvis drømmen er at være blandt de bygge- og anlægsvirksomheder, som klarer sig stærkt i den globale, digitale og teknologiske konkurrence, som nutiden og fremtiden uomtvisteligt byder på, siger Mette Glavind.

Mangel på interesse og viden
Når byggeriets virksomheder endnu er tilbageholdende med introduktion af digitale metoder, kan det hænge sammen med uvidenhed om mulighederne. Mange svarede i undersøgelsen ”Ved ikke”, ”Irrelevant” eller ”Slet ikke” på spørgsmålene om hvilke digitaliseringsteknologier, de anvender.

- Det kan tyde på en stor usikkerhed i byggeriet om de nye teknologier, siger seniorspecialist Stig Yding Sørensen, der har stået for dataindsamlingen fra virksomheder, der fremstiller byggematerialer, entreprenører, håndværksvirksomheder, nedrivningsvirksomheder samt arkitekter og rådgivende ingeniører.

Yderligere faglige oplysninger
Direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut, mobil 7220 2220, mail: meg@teknologisk.dk.

For spørgsmål til analysen
Seniorspecialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut: mobil 7220 2704, mail: stys@teknologisk.dk.

Læs rapporten

Om undersøgelsen
Teknologisk Institut har interviewet ledere i 359 danske virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. I undersøgelsen indgår både virksomheder, der fremstiller byggematerialer, entreprenører, håndværksvirksomheder, nedrivningsvirksomheder samt arkitekter og rådgivende ingeniører.

Udvalgte tal

  • Build 4.0 er byggeriets svar på Industri 4.0 og omfatter brugen af ny teknologi og digitalisering i bygge- og anlægsbranchen.
  • Build 4.0-teknologierne kan fx være 3D-print, sensorer, droner, digitale informationsstrømme, VDC (Virtual Design and Construction), BIM (Building Information Modelling), robotter, Big Data, Virtual Reality, Augmented Reality, Machine Learning og kunstig intelligens.
  • 20 procent af de adspurgte virksomheder bruger mindst én af teknologierne. Oftest rådgivningsvirksomhederne (81 procent) og fremstillingsvirksomhederne (63 procent). Blandt håndværkere og entreprenører ligger tallet på hhv. 32 og 42 procent.
  • Hver tredje arkitekt og rådgivningsvirksomhed svarer ”3D-print” som den mest almindelige teknologi, de arbejder med. 
  • 46 procent svarer ”Ved ikke” på spørgsmålet om, hvilke Build 4.0 teknologier, de benytter.
  • Mangel på interesse og digitale teknologier er væsentlige barrierer for anvendelse af Build4.0 teknologier. 25 procent svarer, at Build 4.0 ikke er relevant. 15 procent svarer, at de har manglende viden, om hvad man kan.
  • Brug af sensorer, 3D-print, BIM (Building Information Modelling) og VDC (Virtual Design and Construction) er relativt udbredt i virksomheder, der fremstiller byggematerialer.

Build 4.0 giver nye muligheder i byggeriet er en del af undersøgelserne Fremtidens teknologier i danske virksomheder.

Læs mere om undersøgelserne her