Validering og kalibrering af sensorer til måling af luftkvalitet

Thor-Bjørn  Ottosen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 32.

Low cost sensor measuring PM2.5

Validering og kalibrering af sensorer til måling af luftkvalitet

Satser du også på low-cost-sensorer til måling af luftkvalitet – enten som producent, importør eller slutbruger? Så kan vi hjælpe dig med at dokumentere og optimere effekten af dem – ved hjælp af validering og kalibrering af sensorerne.

 

Low-cost-senorer har indtaget markedet

Engang var måling af luftkvalitet i større byer forbeholdt store, tunge og meget dyre målestationer. De findes stadig – og der er stadig brug for dem. Målestationerne giver et præcist og løbende billede af, hvad luften i vores byer indeholder.

Men målestationerne har de senere år fået konkurrence af såkaldte low-cost-sensorer, som med billig teknologi har givet helt nye muligheder. Og markedet for denne type måleapparater er stort.

En low-cost-sensor er billig at købe og anvende. Med sit lave strømforbrug og lille størrelse giver den en mobilitet, som gør det muligt at udføre målinger hvor som helst. Til gengæld er apparaterne ikke altid lige præcise, og der findes talrige eksempler på sensorer, der performer dårligt.

 

Kalibrering

For at sikre sig pålidelige måledata kan det være en god idé med en kalibrering. En kalibrering giver tryghed for, at sensoren rent faktisk er brugbar til det formål, den er produceret eller købt til.

Kalibreringen foregår typisk i Teknologisk Instituts testkammer og kan være mere eller mindre omfattende. Det afhænger helt af, hvad sensoren skal bruges til, og hvilke parametre der skal måles på: temperatur, luftfugtighed, forskellige koncentrationer, partikelstørrelser, forskellige gasser, respons på koncentrationsændring, variabilitet (variationen af sensorer af samme mærke) osv.

En kalibrering tager typisk 1-2 dage, og den kan også udføres, hvor sensoren skal anvendes – en såkaldt feltkalibrering.

Montem sensor test at DTI

Validering og kalibrering af low-cost-sensorer foregår i Teknologisk Instituts testkammer.

 

Mobil målestationFeltkalibrering med mobil målestation

Som en af ganske få i markedet tilbyder Teknologisk Institut også at kalibrere sensorer i felten, altså der hvor sensoren er installeret og bruges.

Med den mobile målestation, der er monteret på en trailer, kan vi rykke ud med et agilt setup, der gør det muligt at kalibrere sensorerne i det virkelige udemiljø. Det betyder, at kalibreringen bliver uhyre præcis, fordi den udføres under miljøforhold, som kan være svære at genskabe i et lukket testmiljø på laboratoriet.

– I testlaboratoriet kan vi udsætte sensorer for både skiftende luftfugtighed, temperatur og kunstige partikler. Men vi kan ikke tænde et bål eller en brændeovn. Desuden er det svært at genskabe realistiske vind- og vejrforhold i laboratoriet. Derfor er det smart, at vi kan tage referenceudstyret ud i felten frem for at forsøge at genskabe felten i laboratoriet, fortæller specialist Thor-Bjørn Ottosen.

 

Behovet for kalibrering afhænger af formålet

Har du brug for at få kalibreret din low-cost-sensor? Som slutbruger – fx en kommune – afhænger det af, hvad den skal bruges til.

Hvis sensoren skal bruges af myndigheder eller til dokumentation af problemstillinger over for myndigheder, kræver det stor præcision og øger dermed behovet for kalibrering.

Til andre formål – for eksempel uddannelse, skoleprojekter, borgerinddragelse eller personlig monitorering – er behovet for stor præcision ikke altid påkrævet.

 

Validering

En validering giver dokumentation for, hvor godt sensoren lever op til dens specifikationer og er typisk relevant for producenter. En validering tager 2-5 dage og udføres som udgangspunkt under kontrollerede forhold i Teknologisk Instituts testkammer.

Hvis valideringen skal foretages i et konkret miljø, tager det 3-4 måneder. Fordelen er, at der kan måles på flere miljøparametre, som ikke kan genskabes 1:1 i et testkammer.

 

Hvad er udbyttet?

En low-cost-sensor, der er valideret og kalibreret, kan levere meget troværdige data og de bedste sensorer vil kunne bruges til indikative målinger i henhold til EU’s Luftkvalitetsdirektiv. Validering og kalibrering af sensorer kan ligeledes danne basis for videreudvikling af sensoren med henblik på at opnå en højere nøjagtighed.

Hvis du vil vide mere om validering og kalibrering af low-cost-sensorer, er du velkommen til at kontakte os.

 

Case: test af sensor for MONTEM A/S

Virksomheden MONTEM A/S udvikler sensorer til måling af luftkvalitet. På Teknologisk Institut har vi testet deres City Prope 2 sensor. Det er foregået i vores lufttætte testkammer, der er 20m3 stort og er beklædt med teflon. Her kan vi teste et stort antal sensorer under ens forhold.

– Der har historisk set været lav tillid til data fra low cost-sensorer inden for luftkvalitetsmålinger. Derfor er det essentielt for os, at en uvildig tredjepart tester vores sensorer og etablerer tillid til de målte data. Det er en vigtig forudsætning for, at sensorernes kan bruges i drifts- og myndighedsarbejde, fortæller Ganesh Ram, business developer og bestyrelsesformand i MONTEM A/S.

MONTEM A/S har givet os tilladelse til at publicere testrapporten, som du kan læse her: Montem sensor report (3.8 MB) 

 

IN ENGLISH