Vand og afløb - Godkendelses- og certificeringsordninger

Carsten Holm Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 80.

VA_standardoggodkendelse

Vand og afløb - Godkendelses- og certificeringsordninger

Produkter og komponenter som indgår i drikkevands-og afløbsinstallationer, er underlagt skrappe krav der skal sikre holdbarheden, og der ikke sker afsmitning af sundskadelige stoffer og afgivelse af smag og lugt til drikkevandet.

Som dokumentation for, at dit produkt overholder gældende lovgivning finder der en række forskellige certificerings- og godkendelsesordninger.

For at dit produkt kan få et certifikat eller en godkendelse skal der udføres en typeprøvning i henhold til en anerkendt standard eller metode, samt løbende inspektion og audittest.

Hvad skal vi med godkendelser? 

Produktgodkendelserne er dokumentation for at du som producent overholder den lovgivning der er på området. Eksempelvis en VA-godkendelse eller en GDV-godkendelse. Begge kan du læse mere om neden for. 

Godkendelses- og certificeringsselskaber som Teknologisk Institut samarbejder med
ETA-Danmark: Et dansk godkendelsesorgan, der udsteder VA-godkendelser, som er en frivillig ordning for vand- og afløbsprodukter. En VA-godkendelse omfatter de mekaniske/fysiske krav i det danske bygningsreglement.

RISE: ET svensk certificeringsorgan, der udstedet typegodkendelser, der verificerer byggevareres overensstemmelse med kravene i de svenske bygningsbestemmelser.

Kiwa Sverige: Et svensk certificeringsorgan, der udsteder typegodkendelser, der verificerer byggevarers overenstemmelse med kravene i de svenske bygningsbestemmelser.

SINTEF Certification: Et norsk certificeringsorgan, der udsteder produktcertifikater, der verificerer byggevarers overensstemmelse med kravene i de norske bygningsbestemmelser.

Eurofins Expert Service OY: Et finsk certificeringsorgang, der udstedet produktcertifikater, der verificerer byggevarers overenstemmelse med kravene i de finske bygningsbestemmelser.

DVGW CERT GMBH: Et tysk certificeringsorgan, der udsteder produktcertifikater, til at verificere byggevarers overensstemmelse med kravene i de tyske bygningsbestemmelser.

INSTA-CERT: En frivillig certificeringsordning bestående af en nordisk gruppe af certificeringsorganer. Et INSTA-CERT-certifikat er gyldigt og anvendeligt i alle de nordiske lande, Danmark, Finland, Norge og Sverige. Ved verificering af plastrør anvendes nordic polymark.

Godkendelses- og certficeringsordninger for sundhedsmæssige krav:

UBA Attention of conformity of product hygiene suitability for drinking water:

En ny tysk certificeringsordning, som omfatter alle produkter, der anvendes i drikkevandsforsyningen og i husinstallationer, trådte i kraft i marts 2021. Pga. coronapandemien er der mulighed for at udstede midlertidige certifikater baseret på typeprøvninger indtil marts 2023.

Umweltbundesamt (UBA), som er det tyske miljøagentur, har udarbejdet nye evalueringskriterier (BWGL), der beskriver de generelle krav i den tyske drikkevandsforordning, TrinkwV, for materialer i kontakt med drikkevand.

Konformitetsattestering kan udstedes af forskellige private certificeringsselskaber, fx DVGW CERT GmbH, Hygiene-Institut des Ruhrgebiets (Hy-Cert), OFI CERT, Eurofins Expert Services Oy og Kiwa.

DK-VAND
En frivillig certificeringsordning for rør, fittings og tanke lavet af plastmateriale, der anvendes i forsyningsnettet. Ordningen administreres af Dancert.

GDV (godkendt til drikkevand)
En Godkendelsesordning, der omfatter produkter i kontakt med drikkevand i husinstallationer. Ordningen administreres af Bolig- og Planstyrelsen.

Lovgivning
Bygningsreglementet og drikkevandsdirektivet
Lovgivning i Danmark: Holdbarhed og funktion
- Bygningsreglementet

Mekaniske- og fysiske prøvninger
Vi udfører følgende mekaniske og fysiske prøvninger på vores laboratorier. Hvis du vil læse mere om vores laboratorier, de forskellige standarder samt udførelse af tests, så læs mere her.

Slangesæt
Rørsystemer
Fittings
Ventiler
Armaturer
Vådrumsmembraner
Afløbsprodukter inkl. gulvafløb
Fjernvarmerør


Migrationsprøvninger (afsmitning af sundhedsskadelige stoffer)
Organiske materialer:

DS EN 12873-1
DS EN 12873-3
DS EN 1622
DS EN 1420
DS EN 16421
NKB-metoderne 4, 9, 12, 13 og 18

Afsmitning af sundhedsskadelige stoffer, afgivelse af smag og lugt

DS EN 1622
DS EN 1420

BEK nr. 1007 af 29.juni 2016 - Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Læs om det her.

BEK nr. 2361 af 26. november 2021 - Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Læs om det her.

BEK nr. 2361 af 26. november 2021 - Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Liste over drikkevandskvalitetskriterier, Miljøstyrelsen, januar 2018 PDF.