Varme- og køleanlæg i byggeriet - UDVALG S-316

Leon Steen Buhl

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 68.

Varme- og køleanlæg i byggeriet - UDVALG S-316

Dansk Standard S-316 og CEN/TC 228

Teknologisk Institut deltager i standardiseringsudvalg og andre nationale og internationale fora, som har til formål at sikre vidensopdatering og i relevant omfang at påvirke nye standarder og krav med danske synspunkter.  

Udvalg S-316 fokuserer på et konsistent norm- og standardsæt for alle typer varmesystemer i bygninger med DS 469:2013 Varme og-køleanlæg i bygninger  som den styrende norm  ved krav i Bygningsreglement BR 10 og tæt relation til europæiske system- og produktstandarder. EU Kommissionen har, med målet om at reducere energiforbruget i byggesektoren, revideret direktivet EPBD ombygningers energimæssige ydeevne, således at alle nye bygninger i EU skal være næsten 0-energi bygninger fra 2020. Direktivet stiller herudover krav om, at der skal indføres energimærkning af bygninger, hvilket samtidig betyder, at over 40 europæiske standarder skal revideres.

Standarderne på området tager afsæt dels i den europæiske standardiseringskomité CEN TC 228 Heating systems in buildings, dels i de internationale: ISO TC 205 Building environment design, og ISO/TC 257 General technical rules for determination of energy savings in renovation projects, industrial enterprises and regions.

Teknologisk Institut hjemhenter viden med afsæt i de anførte aktiviteter og har bred fokus på bygningsinstallationer.