Varmepumper - HP FAT

Claus Schøn Poulsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 14.

Varmepumpe 8 - til underside.jpg

Varmepumper - HP FAT

Her kan du downloade vores beregningsprogram HP FAT (Heat Pump First Assessment Tool), der er et gratis freeware baseret på EES, og den tilhørende manual.

HP FAT er tænkt som er hjælpeværktøj til den første undersøgelse af en mulig varmepumpeapplikation.

Programmet HP FAT udnytter, at der findes et teoretisk maksimum for COP for et sæt givne temperaturer. Denne teoretiske værdi reduceres til en realistisk forventelig værdi, hvorefter man kan foretage estimering af varmeydelser og simple økonomiske nøgletal.

Grundlæggende er modellen baseret på Lorenz-COP, der er en udvidet udgave af Carnot-COP, hvor der tages højde for muligheden for at udnytte temperaturændringen på både den kolde og varme side af varmepumpen. Populært sagt er Lorenz-COP den samlede COP for uendeligt mange seriekoblede varmepumper, der hver har Carnot-COP.

HP FAT - program og manual

 

Billedet viser skærmbilledet af HP FAT

Har du ideer eller kommentarer?

Vi vil meget gerne have jeres ideer til, hvordan dette værktøj kan gøres bedre og mere anvendeligt. Kontakt os via formularen i højre side.

Disclaimer

Programmet er gjort til tilgængeligt, som det er og forefindes uden nogen form for udtrykt eller implicit garanti med hensyn til brugen, anvendeligheden eller egnetheden til specifikke formål.

Teknologisk Institut garanterer ikke for, at oplysningerne i programmet er korrekte eller fuldstændige. Teknologisk Institut kan på ethvert tidspunkt foretage ændringer i programmet, uden at Teknologisk Institut derved pådrager sig noget ansvar.

Brugen af programmet sker på brugerens eget ansvar og for egen risiko. Teknologisk Institut kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab, der kan tilskrives bugen af dette program, herunder funktionsfejl eller andre fejl eller udeladelser i oplyninger, serviceydelser eller software, der er tilgængelige på dette websted. Denne begrænsning af ansvar gælder alle tab, direkte eller indirekte, herunder tabt fortjeneste, driftstab, tab af data, programmer eller andre data på brugerens databehandlingssystem.

Teknologisk Institut er ikke ansvarlig for brugerens anvendelse af indholdet på dette websted, herunder i forbindelse med krænkelse af tredjeparts rettigheder ved at bruge dette program.

Programmet må ikke sælges på kommercielle vilkår.